Hoppa till innehåll

Över 1,6 miljoner euro till riksomfattande projekt för en motionsinriktad livsstil

Undervisnings- och kulturministeriet
16.3.2021 11.37 | Publicerad på svenska 17.3.2021 kl. 14.41
Pressmeddelande
Äiti ja tytär lenkillä metsässä.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sammanlagt 1 620 000 euro till 33 olika riksomfattande utvecklingsprojekt för en motionsinriktad livsstil. Målet är att öka motionen och den fysiska aktiviteten bland alla åldrar.

I enlighet med regeringsprogrammet är målet att öka befolkningens totala motionsaktivitet. Med de riksomfattande utvecklingsunderstöden för en motionsinriktad livsstil stöds genomförandet av programhelheten I rörelse på riksnivå. Med understöden stöds utvecklingsprojekt som riktar sig till olika ålders- och befolkningsgrupper. Med hjälp av projekten ökas befolkningens motion i enlighet med motionsrekommendationerna och tillägnandet av en motionsinriktad livsstil.

Av projekten som beviljas stöd är 32 projekt som fortsätter och ett är ett nytt projekt. De finansierade projekten riktar sig till följande områden: barn och unga (13 st), personer i arbetsför ålder (4 st), likabehandling/tillämpad motion (10 st), livsförlopp (2 st) samt kompetens, kunskapsbas och kommunikation (4 st). 

Det nya projektet som understöds leds av UKK-institutet och sprider och verkställer riksomfattande aktivitetsrekommendationer för olika åldrar. Detta projekt genomförs av UKK-institutet i nära samarbete med I rörelse-programmen, regionala idrottsorganisationer, Olympiska kommittén och andra organisationer som främjar motion och hälsa.

År 2020 tilldelades totalt 40 olika projekt 2 249 000 euro i understöd för riksomfattande och regionala utvecklingsprojekt för en motionsinriktad livsstil.

Mer information om understödet och beviljade understöd 

Mer information: kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen, tfn 0295 330 054
 

Annika Saarikko Idrott