Hoppa till innehåll

Organisationer på ungdomsområdet får projektunderstöd för att lindra konsekvenserna av coronakrisen

Undervisnings- och kulturministeriet
8.6.2021 8.19
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sex riksomfattande organisationer på ungdomsområdet sammanlagt 917 600 euro för att lindra de konsekvenser som coronakrisen har för de unga. De största understöden beviljades Seta ry (300 000 euro), Suomen Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry (230 000 euro) och Rädda Barnen (193 000 euro).

Understöden är avsedda för projekt inom ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten som ska lindra bristande delaktighet och ensamhet bland unga samt stärka ungas förutsättningar att återhämta sig från konsekvenserna av coronakrisen. Projekten erbjuder unga en meningsfull fritidsverksamhet eller stöder unga i att hitta till tjänster som stöder dem.

Stödet riktas till unga som behöver särskild uppmärksamhet för att deras välbefinnande ska kunna tryggas. Restriktionerna under coronatiden har gjort det svårt för en del ungdomar att orka och deras psykiska hälsa och sociala relationer har lidit. De nödvändiga restriktionerna har försvårat skolgången, studierna och fritidsverksamheten.

Beviljat understöd till organisationer på ungdomsområdet för att lindra coronakrisens konsekvenser för unga

Mer information:

  • Specialplanerare Mikko Cortés Téllez, tfn 0295 330 080
  • Emma Taipale, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 196
  • Viivi Pekkonen, generalsekreterare, tfn 0295 330 192