Hoppa till innehåll

Organisationer på ungdomsområdet får över 18 miljoner euro för sin verksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet
11.2.2021 13.44
Pressmeddelande

Minister Annika Saarikko, som ansvarar för ungdomsfrågor, har beviljat riksomfattande organisationer på ungdomsområdet sammanlagt 18 600 000 euro för verksamheten i år. Understöd delades ut till 97 organisationer.

De understöd som organisationerna får är beroende av prövning och beviljas på basis av ungdomslagen och statsrådets förordning. Enligt ungdomslagen beaktas vid prövningen av statsunderstödets belopp verksamhetens karaktär, omfattning och samhälleliga verkningar samt organisationens ekonomi.

Verksamheten som understöds ska vara allmännyttig. Vid prövningen av beloppet på statsunderstödet beaktas därtill på vilket sätt organisationen i sin verksamhet främjar likabehandling, jämställdhet och ungas delaktighet och hur den förverkligar de andra mål och utgångspunkter som anges i ungdomslagen.

De största understöden gick liksom under tidigare år till Finlands Scouter rf (1 455 000 euro), Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf (1 283 000 euro), Suomen Nuorisoseurat ry (1 065 000 euro), Lasten ja nuorten keskus ry (1 019 000 euro) och Ungdomsforskningssällskapet rf (1 007 000 euro). 

Anslaget är avsett att användas för allmänna understöd för organisationers ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, men organisationerna kan anvisa en del av anslaget också för deras regionala och lokala medlemsorganisationers verksamhet. Bland annat kommunerna och regionförvaltningsverken ansvarar för stödet till ungdomsarbete och organisationsverksamhet på ungdomsområdet på enbart lokal och regional nivå.

Beviljade understöd för verksamheten för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet

Mer information:
Specialplanerare Mikko Cortés Téllez, tfn 02953 30080
Specialsakkunnig Viivi Pekkonen, tfn 02953 30192