Hoppa till innehåll

Studieprestationer och examensinformation genom en tjänst

Undervisnings- och kulturministeriet 22.11.2017 7.50 | Publicerad på svenska 22.11.2017 kl. 12.06
Nyhet

Den nationella tjänsten Koski för studieprestationer och examensinformation grundas i Finland. Tjänsten samlar information om studieprestationer och examina från olika informationsresurser inom alla utbildningsnivåer. Genom tjänsten kan medborgare och myndigheter få den information de behöver från ett och samma ställe tillförlitligt och kostnadseffektivt. Regeringen godkände den 21 november lagen om nationella studie- och examensregister.

Därutöver grundas en nationell informationsresurs för utbildning för att samla studieprestations- och examensinformation i fråga om den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Informationen tas ur de register som nu grundas samt ur redan existerande register. Studerandeurvalsregistret, studentexamensregistret samt den nationella informationsresursen för högskolorna finns redan och dessa inkluderas i den nya lagen huvudsakligen som sådana.

Utbildningsanordnarna är registeransvariga och Utbildningsstyrelsen teknisk administratör för informationsresursen. En person ger själv sitt samtycke till att information överlåts till andra myndigheter via tjänsten.

Tjänsten Koski främjar livslångt lärande genom att stöda medborgarna vid ansökan till utbildning, slutförandet av studier, placeringen på arbetsmarknaden och sökande av arbete. Tjänsten underlättar också sökandet av studieförmåner. Tjänsten ska även förbättra informationsanvändningen och minska behovet av överlappande register, vilket effektiverar myndigheternas verksamhet och underlättar medborgarnas elektroniska ärendehantering. Tjänsten för utlämnande av uppgifter skulle också möjliggöra nya tjänster som utnyttjar information och utnyttjande av informationen för att utveckla utbildningssystemet och som stöd för inlärningsanalytiken.

Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2018. Enligt planerna är Koski-tjänsten i brik i sin fulla omfattning år 2019.

Genom övergångsbestämmelser ser man till att det finns tillräckligt med information i det inledande skedet.  I informationsresursen införs uppgifter om personer som vid ikraftträdandet av lagen är elever eller studerande vid en utbildningsanordnarens utbildning. I informationsresursen ska dessutom uppgifterna om år 2017 avlagda grundläggande yrkesexamina föras in.

Mer information:
– överdirektör Mika Tammilehto, tfn 0295 3 30308

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Utbildning Yrkesutbildning