Hoppa till innehåll

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet sänder en vårfesthälsning till alla daghem, skolor och andra läroanstalter

Undervisnings- och kulturministeriet 27.5.2020 8.50 | Publicerad på svenska 27.5.2020 kl. 12.24
Nyhet

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet sänder en digital hälsning till alla daghem och andra verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken, skolor och andra läroanstalter med anledning av våravslutningen. Hälsningarna finns till småbarnspedagogikens, skolornas och läroanstalternas förfogande på undervisnings- och kulturministeriets YouTube-kanal och kan laddas ner på statsrådets bildbank fredagen 29.5 kl. 9. Det står alla verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken, skolor och andra läroanstalter fritt att använda videomaterialet som ett inslag i sin egen vårfest.

I hälsningarna ingår följande framträdanden:   

•    Hevisaurus: Mikä minusta tulee isona och Räyh
•    Finlands virtuella kör: Kevät ja minä  
•    Ylioppilaskunnan laulajat: Gaudeamus Igitur
•    Musikalisk hälsning från Finlands symfoniorkestrar; musikalisk rådgivare kapellmästare Esa-Pekka Salonen.
•    Undervisningsminister Li Anderssons och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonens festtal och hälsningar till alla barn och unga.

- Våren har varit en exceptionell tid för oss alla. Förändringarna som skett med kort varsel har inneburit utmaningar för såväl dem som arbetar inom undervisning och fostran som för alla barn och föräldrar, som fått lov att agera och att anpassa sig till et helt nytt och okänt läge. Det här är vårt sätt att uppmuntra och tacka er alla som ordnar småbarnspedagogik och utbildning samt alla aktörer inom undervisningssektorn för er arbetsinsats under året och bidra till att alla barn, elever och studerande får en glad vårfest, säger kanslichef Anita Lehikoinen.  

Videorna kan laddas ner på undervisnings- och kulturministeriets YouTube-kanal (https://www.youtube.com/channel/UC099mnC25-pLRxIhcqmS1GQ) och på statsrådets bildbank fredagen 29.5 kl. 9.00.

De publiceras också samma dag på Utbildningsstyrelsens, undervisnings- och kulturministeriets och statsrådets sociala medier.

Mer information:
kommunikationsdirektör Mari-Kaisa Brander, tfn  040 131 3 388, undervisnings- och kulturministeriet
kommunikationschef Aino Likitalo, tfn 050 440 8219, Utbildningsstyrelsen

Allmänbildande utbildning Kultur Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning