Hoppa till innehåll

Organisationer på ungdomsområdet får 18,6 miljoner euro för sin verksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet 14.2.2020 13.08 | Publicerad på svenska 14.2.2020 kl. 14.48
Pressmeddelande

Minister Hanna Kosonen har beviljat riksomfattande organisationer på ungdomsområdet sammanlagt 18 611 000 euro för verksamheten i år. Understöd delades ut till 96 organisationer.

De största understöden gick till Finlands Scouter rf (1 455 000 euro), Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf (1 283 000 euro), Suomen Nuorisoseurat ry (1 065 000 euro), Nuori kirkko ry (1 019 000 euro) och Ungdomsforskningssällskapet rf (1 007 000 euro).

De understöd som organisationerna får är beroende av prövning och beviljas på basis av ungdomslagen och statsrådets förordning. Enligt ungdomslagen beaktas vid prövningen av statsunderstödets belopp organisationens ekonomi samt verksamhetens riksomfattande karaktär, art, omfattning och samhälleliga verkningar.

Verksamheten som understöds ska vara allmännyttig. Vid prövningen av beloppet på statsunderstödet beaktas därtill på vilket sätt organisationen främjar likabehandling, jämställdhet och delaktighet i sin verksamhet och hur den förverkligar de andra mål och utgångspunkter som anges i ungdomslagen.

Ministern: organisationernas verksamhet har vidareutvecklats

Minister Hanna Kosonen, som ansvarar för ungdomsfrågor, berättar att verksamheten i de organisationer som får understöd i huvudsak har utvecklats väl eller ganska väl enligt undervisnings - och kulturministeriets bedömning. 

Många organisationer uttryckte också själva ett behov av att få högre understöd.

– I år kunde man dock inte höja understöden, trots att det disponibla anslaget ökade med 300 000 euro jämfört med året innan, eftersom även nya organisationer omfattades av understödssystemet. Således förblev bidragen till enskilda organisationer antingen på samma nivå som tidigare år, eller så blev man tvungen att minska dem i enlighet med resultaten av utvärderingar, säger minister Hanna Kosonen.

– Vårt mål är att vi under denna valperiod ska kunna nå en högre understödsnivå för ungdomsorganisationerna. Vi kommer att granska finansieringen av den ungdomsverksamhet som stöds av staten som en helhet, bland annat i samband med uppdateringen av ungdomslagen, säger minister Kosonen.

Anslaget är avsett att användas för allmänna understöd för organisationers ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, men organisationerna kan anvisa en del av anslaget också för deras regionala och lokala medlemsorganisationers verksamhet. Bland annat kommunerna och regionförvaltningsverken ansvarar för stödet till ungdomsarbete och organisationsverksamhet på ungdomsområdet på enbart lokal och regional nivå.

Beviljade understöd för verksamheten för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet

Mer information: Emma Taipale, konsultativ tjänsteman, tfn 02953 30172