Hoppa till innehåll

Ansökan om rätt till statsandel för museer från år 2020

Avustus

Alla museer som strävar efter att omfattas av statsandelssystemet från år 2020 ska lämna en ansökan om rätt till statsandel till undervisnings- och kulturministeriet.

Ansökningstiden gäller också de museer som ansöker om att utses till museum med regionalt ansvar eller riksansvar. De museer som ansöker om att utses till museum med regionalt ansvar eller riksansvar ska vid sidan av ansökan om att utses till ansvarsmuseum dessutom lämna in en ansökan om att inkluderas i statsandelssystemet.

Ansökningstiden börjar den 14 januari 2019 och slutar den 20 februari 2019 kl. 16.15.

Obs. Om det förekommer problem i ifyllandet av blanketten i ärendehanteringssystemet rekommenderar vi att webbläsaren byts till Chrome.

 

Kultur

Ytterligare information

Päivi Salonen, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330281   [email protected]

Mirva Mattila, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Puhelin:0295330269   [email protected]

Joni Hiitola, hallitusneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue Puhelin:0295330108   [email protected] 

Museiverkets rådgivning

På Museiverkets webbplats finns svar på vanliga frågor:

https://www.museovirasto.fi/fi/museoalan-kehittaminen/asiantuntijapalvelut/neuvonta-ja-ohjaus/museoiden-valtionosuusuudistus-1/usein-kysyttya