Hoppa till innehåll

Minister Kosonen bjuder in idrottsaktörer och sakkunniga inom barns och ungas välbefinnande för att diskutera tryggheten inom tävlingsidrott och hobbyverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet 29.1.2020 14.05 | Publicerad på svenska 30.1.2020 kl. 11.17
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen bjuder in sakkunniga inom idrott och barn-, ungdoms- och familjeområdet till en rundabordsdiskussion om främjande av trygg och hälsosam tävlingsidrott och hobbyverksamhet för barn och unga 18.3.2020.

Syftet med diskussionen är att identifiera utvecklingsbehoven hos olika aktörer inom branschen och att ta fram riktlinjer för att garantera trygg hobbyverksamhet. Syftet med diskussionen är också att sprida de goda metoder som används och sakkunskapen hos barn-, ungdoms- och familjeaktörerna.

”Allting måste utgå ifrån en trygg och bra barndom. Alla föräldrar och barn ska kunna lita på att hobbyerna är trygga och sunda för barnet, även när det gäller tävlingsidrott.”

Regeringen fortsätter också beredningen av Barnstrategin, som inleddes av Sipiläs regering. Strategin utarbetas nu för första gången och syftet med den är att styra tillgodoseendet av barnens rättigheter i hela samhället. Vartannat barn och ung person sysslar med motion och idrott i föreningar. Barnens rättigheter med en nära koppling till hobbyverksamhet är bl.a. rätten till lek och rekreation enligt barnets ålder samt rätten till vila och fritid.

”Ministeriets primära mål är att garantera att den offentligt finansierade verksamheten är trygg och sund. Det finns fortfarande gråzoner i synnerhet gällande etiska och rättsliga frågor inom tävlingsidrotten för barn och unga. Man måste försöka besvara dessa frågor i samarbete mellan yrkespersoner inom olika branscher.”

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen, som ansvarar för ungdoms- och idrottsärenden, lyfter fram konkreta åtgärder för trygg hobbyverksamhet för barn och unga i sin blogg (på finska).

Mer information: Silja Silvasti, specialmedarbetare, tfn 0295 3 30062.