Hoppa till innehåll

Minister Annika Saarikko deltar i Europarådets idrottsministermöte

Undervisnings- och kulturministeriet
14.1.2021 11.43
Pressmeddelande

På grund av coronapandemin ordnas Europarådets idrottsministermöte virtuellt fredagen den 15 januari 2021. Finland representeras vid mötet av forsknings- och kulturminister Annika Saarikko. Europarådets virtuella rundabordssamtal sammanför 50 idrottsministrar och deras företrädare. I diskussionen deltar också europeiska idrottsorganisationer samt WADA, KOK, IPC och FIFA som observatörer.

Ministrarna förväntas anta riktlinjer för reformen av Europeiska idrottsstadgan, särskilt med tanke på hur man genom samarbete mellan regeringar, idrottsorganisationer och privata aktörer kan ta fram etisk och trygg motions- och idrottsverksamhet på lika villkor för alla. Ett annat huvudtema i diskussionen är främjandet av de mänskliga rättigheterna inom idrotten. 

Minister Saarikko deltar i diskussionen och efterlyser alla idrottsaktörers ansvar för att de mänskliga rättigheterna respekteras. Saarikko hoppas också att man inom ramen för Europarådet ska föra en allt intensivare diskussion om hur de mänskliga rättigheterna beaktas vid ansökan om och anordnande av stora tävlingar. Som ett exempel på samarbete för att främja ansvarsfull idrottsverksamhet ser Saarikko det nationella samarbetet för att utveckla ansvarskriterier för idrottsfrämjande organisationer. 

---- 

I Europarådet baserar sig idrottssektorns verksamhet på Europarådets kulturkonvention, Europeiska idrottsstadgan (European Sports Charter, 1975/förnyad 1992) och Etiska koden för idrott (Code of Sport Ethics, 1992, förnyad 2010).  Sedan 2007 har man i organisationen samarbetat kring idrottsfrågor inom ramen för det utvidgade partiella avtalet om idrott EPAS, som Finland har anslutit sig till. EPAS har för närvarande 39 medlemsländer, bland dem även länder utanför Europarådet såsom Vitryssland och Marocko.

Mer information: Silja Silvasti, specialmedarbetare, tfn 0295 330 062
 

Annika Saarikko Idrott