Hoppa till innehåll

Ny flexibel utbildningsmodell för invandrare

Undervisnings- och kulturministeriet
28.6.2017 9.33 | Publicerad på svenska 28.6.2017 kl. 10.49
Pressmeddelande
Foto: UKM

Invandrare föreslås få en ny flexibel utbildningsmodell. Enligt förslaget kunde modellen förverkligas av medborgarinstituten, folkhögskolorna, utbildningscentren och sommaruniversiteten. Det är en arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet som kommer med förslaget.

Centrala innehåll i den nya utbildningsmodellen är läs- och skrivkunnighet samt kunskaper i det finska/svenska språket. Studierna skall enligt förslaget kunna kombineras praktiskt innehåll.

Utbildningens målgrupp är särskilt personer som behöver flexibla och/eller utbildningsmöjligheter på deltid samt personer som uppskattas behöva särskilt praktiska studier. Utbildningen på deltid passar också personer som arbetar.

- Arbetsgruppens förslag är en del av vårt arbete med att stärka utbildningen för invandrare, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

- Invandrares vägar till utbildning och arbetsliv är för osmidiga och långa hos oss. T.ex. invandrarföräldrar som sköter sina barn hemma blir ofta utan utbildning. Medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecenter och sommaruniversitet är nu viktiga instanser för utbildning och integration för invandrare. Nu tar vi detta riksomfattande nätverk i bruk på ett nytt sätt, säger ministern.
 
Den studerande ska inte behöva betala någon avgift ifall utbildningen ingår i den studerandes integrationsplan.  Personer som överskridit integrationstiden får understöd i form av studiesedlar.

Förslaget stärker den roll de olika läroanstaltsformerna inom det fria bildningsarbetet har för integreringen av invandrare. Den nya utbildningen svarar på behovet hos de som för tillfället deltar i utbildning för läs- och skrivkunnighet. Utbildningen når också ut till de personer som för tillfället inte deltar i någon utbildning.

Förslaget hänför sig till reformen av utbildningen i läs- och skrivfärdighet för invandrare. Undervisningen i läs- och skrivfärdigheter för invandrare överförs till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 2018. Man har reserverat ett årligt bidrag på 5 miljoner euro för att verkställa förslaget.

Regeringen har som mål att påskynda invandares övergång till utbildning och arbetsliv. I samband med regeringens halvtidsöversyn i april 2017 fattade man beslut om att göra upp en ny utbildningsmodell för invandrare.

Undervisnings- och kulturministerietsarbetsgrupper har tidigare gjort upp en förteckning på 99 åtgärder för att försnabba integrationen av invandrare. Trösklarna mellan integrationsutbildning och övrig utbildning blir lägre i syfte att utveckla språkliga och yrkesfärdigheter parallellt. De ansvariga högskolorna sörjer för att högskoleutbildade invandrare kommer in på lämpliga utbildningar. Den grundläggande utbildningen för vuxna har förnyats och lärarnas kompetens utvecklas.

Förslaget till utbildningsmodell, som beretts av arbetsgruppen, skickas nu ut på remiss. Remissrundan tar slut den 15 augusti 2017.

Promemorian (PDF, på finska)

Ytterligare information:  direktör Kirsi Kangaspunta, tfn 02953 30136