Hoppa till innehåll

Uppföljningsgrupp för Läskunnighetsforumet tillsattes – arbetet för att utveckla barns och ungas läskunnighet fortsätter

Undervisnings- och kulturministeriet 1.3.2019 13.35
Pressmeddelande

Riktlinjerna för läskunnighet och läsning som hobby publicerades under hösten 2018. För att garantera att åtgärderna genomförs och följs upp har man tillsatt en uppföljningsgrupp, vars arbete fortsätter fram till utgången av 2020.

Det nationella läskunnighetsforumet tillsattes hösten 2017 för att råda bot på de försvagade läsfärdigheterna och den dalande läslusten. Forumet drog upp riktlinjer för utvecklandet av barns och ungas läskunnighet och läsning som hobby. Riktlinjerna publicerades den 14 september 2018. Målet är också att främja läsivern – och på så sätt också läskunnigheten – genom kampanjen Läsrörelsen som körde igång i samband med att riktlinjerna publicerades.

Att läsa är grunden för all inlärning och hänger ihop med hur man klarar sig i livet över lag: välmående, empatiförmåga, förtroende. Vi måste tillsammans se till att alla barn och unga uppnår en mångsidig läsförmåga, oberoende av bakgrund. Lärrörelsen, som tog avstamp i läskunnighetsforumet, har lockat med många aktörer för att stöda barns och ungas läskunnighet och –iver. Uppföljningsgruppen ser till att arbetet fortsätter, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Författaren Juha Itkonen utsågs till ordförande för uppföljningsgruppen. 

Medlemmar i uppföljningsgruppen:

-ordförande Sari Hyytiäinen (Modersmålslärarnas Förening i Finland)
-styrelsens ordförande Pia Krutsin (Föreningen för ordkonstundervisning i Finland)
-professor Kristiina Kumpulainen (Helsingfors universitet)
-ombud Juhana Lassila (Finska Kulturfonden)
-verksamhetsledare Juha-Matti Latvala (Niilo Mäki Institutet)  
-specialsakkunnig Päivi Lyhykäinen (Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ)
-veksamhetsledare Rauha Maarno (Finlands biblioteksförening)
-modersmålslärare, barnboksförfattare Katarina von Numers-Ekman (Esbo stad)
- verksamhetsledare Jukka-Pekka Pietiäinen (Finlands facklitterära författare)
- specialsakkunnig Johanna Selkee (Kommunförbundet)
- verksamhetsledare Ilmi Villacis (Läscentret)

Sekreterare är kulturrådet Leena Aaltonen och specialsakkunnig Anne Onnela vid undervisnings- och kulturministeriet. Gruppens tekniska sekreterare är koordinator Pia Lumme.


Upplysningar:
Anne Onnela, undervisningsråd (UKM), tfn 0295 330 010
Leena Aaltonen, kulturråd (OKM), tfn 0295 330 344
Juho Mäki-Lohiluoma, specialmedarbetare, tfn 050 475 3395
Om läskunnighetsforumet

- - -

För att läskunnigheten ska förbättras i en omgivning som snabbt förändras och där nya färdigheter krävs behövs långsiktigt engagemang som överskrider regeringsperioderna samt systematisk handledning och stöd.

Bibliotek Kultur Sanni Grahn-Laasonen Utbildning