Hoppa till innehåll

Understöd på 42,3 miljoner euro till idrottsfrämjande organisationer

Undervisnings- och kulturministeriet 13.2.2020 12.42 | Publicerad på svenska 14.2.2020 kl. 11.27
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen har beviljat statsunderstöd för 2020 till idrottsfrämjande organisationer. Understöden uppgick till totalt 42 305 000 euro och delades ut till 124 organisationer.

– Med understöden till idrottsorganisationer skapas förutsättningar för en pluralistisk medborgarverksamhet inom motion och idrott. Det primära syftet med understöden är att utveckla en bred medborgarverksamhet inom idrott och motion i Finland. Med hjälp av dem erbjuds också upplevelser inom tävlings- och elitidrotten samt mångsidiga hobby- och deltagarmöjligheter, betonar minister Hanna Kosonen.

Av serviceorganisationerna inom idrott fick Finlands Olympiska Kommitté det största understödet på 6,6 miljoner euro.

De största understöden till grenförbunden gick till Finlands Bollförbund (2,1 miljoner euro), Finlands Gymnastikförbund (1,7 miljoner euro), Finlands Ishockeyförbund (1,5 miljoner euro), Finlands Innebandyförbund (1,2 miljoner euro), Finlands Skidförbund (1,1 miljoner euro) och Finlands Friidrottsförbund (1,0 miljoner euro).

Vid undervisnings- och kulturministeriet bereds en reform av understödssystemet som syftar till att förtydliga understödskriterierna och skapa transparens. Avsikten är att det nya systemet tas i bruk år 2021.

– För att underlätta organisationernas verksamhet strävar man i reformen efter att skapa långsiktighet så att organisationerna ska ha preliminär information om stödnivån för flera år framöver, berättar minister Hanna Kosonen.

Beviljade understöd och mer information om understöd till idrottsfrämjande organisationer 

Mer information: överinspektör Hannu Tolonen, tfn 02953 30314

Hanna Kosonen Idrott