Hoppa till innehåll

Nu går det att ansöka om Piikkarit-priset!
Priset för jämlikhet inom idrott förnyas

Undervisnings- och kulturministeriet 11.7.2019 8.59 | Publicerad på svenska 11.7.2019 kl. 15.47
Nyhet
Piikkarit-priset år 2017. Bild: UKM/Pia Mäkinen

Från och med nästa år ändras praxis i fråga om hur man belönar främjandet av jämställdhet och likvärdighet inom idrott och motion. Framöver delas priset för jämlikhet ut vart annat år och vart annat år delas ett pris för likvärdighet ut. priset för Piikkarit-priset 2019 kommer att beviljas en förebild för jämställdhet mellan könen inom motion och idrott. Ansökningstiden går ut den 13 september 2019. Prisen delas ut i november i Helsingfors.

Praxis för prisen kommer att ändras så att man framöver delar ut Piikkarit-priset för jämställdhet mellan könen inom motion och idrott vart annat år (udda årtal). Vart annat år delas ett likvärdighetspris ut för främjande av likvärdighet inom motion och idrott (jämna årtal, fr.o.m. 2020).

Piikkarit-priset för främjande av jämställdhet mellan könen inom motion och idrott 2019

Piikkarit-priset 2019 beviljas en förebild för jämställdhet mellan könen inom motion och idrott. Med förebild menas en person som genom sitt eget exempel och/eller verksamhet på ett förtjänstfullt sätt hat främat jämställdhet mellan könen inom motion och idrott.

Den prisbelönta har t.ex. understött och möjliggjort kvinnors väg till ledande uppgifter inom motions- och idrottsområdet, på ett betydande sätt arbetet för främjandet av jämställdhet mellan könen inom området, ändrat individers, organisationers och samhällets attityder i fråga om kvinnor som beslutsfattare inom området, som sakkunniga, idrottare, motionärer och tränare samt främjat jämställdhet mellan könen nationellt och internationellt.

Bakgrund

Undervisnings- och kulturministeriet har sedan 1995 beviljat Piikkarit-priset för främjande av jämställdhet mellan könen inom idrott och motion samt främjande av mångfald. Piikkarit-priset fick sin början i och med en rapport som publicerades 1995 av en arbetsgrupp som dryftat jämlikhet mellan könen inom motion och idrott. Sedan dess har priset årligen delats ut till olika projekt, samfund, evenemang eller privatpersoner som på olika sätt har arbetat för jämlikhet.

Under 1995-2016 har centrala utvärderingskriterier varit långsiktig, resultatrik och verkningsfull verksamhet som främjar jämställdhet mellan könen inom idrott och motion samt innovativitet. Under 2017-2018 låg fokus på jämställdhetsgärningar inom motion och idrott. 2017 belönades jämställdhet inom ledande- och träningsuppgifter.

Kriterier för ansökan 

Elektronisk ansökningsblankett

Upplysningar:  Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, UKM, 02953 30054