Hoppa till innehåll

Lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil (specialunderstöd)

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser lokala utvecklingsstöd för en motions- och idrottsinriktad livsstil för år 2021. Understöden är avsedda för motions- och idrottsprojekt som främjar en rörlig livsstil. Understöd söks hos regionförvaltningsverket. Understödets huvudsakliga mål är att öka utövandet av motion och idrott och den fysisk aktiviteten hos den finländska befolkningen under hela livscykeln, i synnerhet bland personer som rör på sig för lite. Med hjälp av lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil genomförs riksomfattande motionsfrämjande program, det vill säga Finland i rörelse-program på lokal nivå.  En central princip för understödet är tvärsektoriellt, -administrativt och -professionellt samarbete, principen om idrottens integrering i det finländska samhället samt genomförandet av jämställdhet mellan könen och likvärdighet.

Obs.! Denna ansökan gäller inte ökad motion under skol- eller studiedagen. I början av 2021 ordnas en egen ansökningsomgång för Studier i rörelse -fortsättningsprojekt under läsåret 2021-2022, förutsatt att riksdagen anvisar nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2021.

Understöd kan beviljas 

 • kommuner samt registrerade samfund och stiftelser som ordnar småbarnspedagogik 

Understöd kan dock inte beviljas exempelvis

 • direkt till kommunernas enheter för småbarnspedagogik (sökanden ska vara en kommun),
 • direkt till kommunernas serviceenheter för äldre (sökanden ska vara en kommun),
 • direkt till idrottsföreningar och andra lokala föreningar; de kan delta i projekt som genomförs av aktörer som är berättigade till understöd 
 • direkt till att enskilda arbetsplatser (sökanden måste vara en kommun)
 • regionala organisationer och sjukvårdsdistrikt,
 • oregistrerade sammanslutningar, 
 • privatpersoner, 
 • för kommersiell verksamhet

Centrala stödformer för idrott och skaffa som främjar en rörlig livsstil på undervisnings- och kulturministeriets idrottsväsendes förvaltningsområde.

Ansökningstiden börjar 26.10.2020.
Ansökningstiden går ut 30.11.2020 kl. 16.15.

Stöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2021. Regionförvaltningsverken strävar efter att fatta besluten om understöd före början av mars 2021. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

 • Idrottslagen (390/2015) 
 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)
 • Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
 • Diskrimineringslagen (1325/2014)
 • Lagen om främjande av integration (1386/2010)