Hoppa till innehåll

Inemot 11 miljoner euro i coronabidrag till sammanslutingar på konst- och kulturområdet

Undervisnings- och kulturministeriet 17.6.2020 15.00 | Publicerad på svenska 18.6.2020 kl. 12.02
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen har beviljat aktörer inom konst- och kultur sammanlagt 20 682 900 euro för att klara sig genom coronapandemin. Sammanslutningar inom kultursektorn beviljades sammanlagt 10 660 500 euro.

Understöden beviljades för att lindra de  ekonomiska konsekvenser pandemin föranlett under perioden 13.3.–31.5.2020 

Bland de sökande finns ett mångsidigt urval företrädare för flera olika konstområden. Ansökningarna gällde framför allt musik, scenkonst och kulturevenemang. Understöden beviljades i proportion till antalet ansökningar inom olika branscher. 61 procent av de sökande beviljades understöd.

- Det stora antalet ansökningar och deras mångsidighet vittnar om i vilken omfattning och på hur många olika sätt coronapandemin har påverkat dem som gör skapande arbete. De ekonomiska problemen coronapandemin föranleder berör aktörer inom många olika konst- och kulturområden och kreativa branscher negativt. Därför är det viktigt att staten har kunnat komma emot med understöd och använt sig av ett bredare spektrum än normalt när de beviljats, säger minister Hanna Kosonen.

Beslut om anslagen fattades i tilläggsbudgeten

Regeringen föreslog i sin andra tilläggsbudget ett tilläggsanslag för att underlätta för de branscher inom kultur och idrott som lider av coronapandemin. Riksdagen godkände den andra tilläggsbudgeten den 24 april.

För konst och kultur beviljades ett anslagstillägg på 40,3 miljoner euro i understöd, för grundläggande konstundervisning 3 miljoner euro i understöd och för idrott19,6 miljoner euro i understöd. Understöden anslöt sig till dessa tilläggsanslag.

Beviljade understöd till sammanslutningar inom kultursektorn

Mer information: överdirektör Riitta Kaivosoja, tfn 0295 330 129