Hoppa till innehåll

Maximipriset på måltider för högskolestuderande höjs – målet att trygga måltider av hög kvalitet

Undervisnings- och kulturministeriet
20.5.2020 13.37
Pressmeddelande

Maximipriset på måltider som berättigar studentrestauranger till understöd höjs från 4,54 euro per måltid till 5 euro per måltid. Minimipriset på specialportioner höjs från 5,69 euro per portion till 6,30 euro per portion och maximipriset från 6,89 europer portion till 7,65 euro per portion. Statsrådet utfärdade vid sitt sammanträde 20.5.2020. en förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande.

Höjningen av maximipriset förbättrar verksamhetsförutsättningarna för studentrestaurangerna. Maximipriset höjdes senast 2012, och tillredningskostnaderna har stigit efter detta. 

Syftet med höjningen är att studentmåltiderna ska vara kvalitetsmässigt fullvärdiga och motsvara den nivå som krävs för personalmåltider. Förordningen förtydligar också begreppen och definitionerna i anslutning till förutsättningarna för beviljandet av understöd.

− Högklassiga och mångsidiga statssubventionerade måltider för studerande är ett betydande inslag i folkhälsoarbetet och en satsning som får våra studerande att orka bättre, säger minister Hanna Kosonen.

Höjningen av maximipriset innebär inte att måltidspriserna på studentrestaurangerna höjs med detsamma, utan det är studentrestaurangerna som avgör priset på måltidena. Det pris som tas ut av en studerande för en måltid på 5 euro är i fortsättningen högst 3,06 euro, eftersom understödet per måltid för närvarande är 1,94 euro.

− Maximipriset på en studentmåltid måste höjas för att upprätthålla måltidens kvalitet och restaurangernas lönsamhet. Samtidigt är det viktigt att se till att studentmåltiderna förblir skälig för de studerande, fortsätter ministern.

Mer information:

Konsultative tjänstemannen Virpi Hiltunen, tfn 0295 3 30110

Hanna Kosonen Högskoleutbildning och forskning Studiestöd