Hoppa till innehåll

40 miljoner utlyses för utveckling av högskoleutbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet 17.5.2017 12.29 | Publicerad på svenska 17.5.2017 kl. 13.25
Pressmeddelande

Ett nytt specialunderstöd för utvecklande av utbildningen kan nu sökas av högskolorna. Det går att ansöka om totalt 40 miljoner euro. Specialunderstöd kan beviljas sådana universitets- och yrkeshögskolerelaterade projekt som omfattar 2-3 år och som inleds år 2018 och som slutar senast år 2020.

Syftet med specialunderstödet är att främja förbättrandet av högskoleutbildningens kvalitet och öppna verksamhetskultur, samt stöda implementeringen av utbildnings- och kulturministeriets  Riktlinjerna för att främja internationaliseringen av finländsk högskoleutbildning och forskning 2017-2025 och Högskoleutbildningen och forskningen 2030 -visionsarbete.

- Specialunderstödet riktar sig till högskolor för samarbetsprojekt som omfattar studier året om, digitala inlärningsmiljöer, handledning, inlärning och kompetens. Projekten ska gynna antingen högskoleväsendet, yrkeshögskolorna och universiteten eller så ska de vara sektorbundna. Det viktigaste enskilda kriteriet är att förbättra kvaliteten. Jag hoppas att man i ansökningarna fäster uppmärksamhet vid högskolornas nya internationaliseringsriktlinjer, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Meningen är också att främja samverkan mellan utbildning och det omgivande samhället, öka samarbetet mellan högskolorna, förnya praxis, precisera arbetsfördelningen inom högskoleutbildningen samt stärka högskolestuderandenas arbetslivs- och företagarberadskap.

Regeringen slog i planen för den offentliga ekonomin 2017-2019 fast att man riktar totalt 105 miljoner euro till utvecklandet av högskoleutbildningen bl.a. genom att stärka förutsättningarna för en digital inlärningmiljö och för tudier året runt (75 miljoner euro) samt för att stöda unga forskares forskningsarbete (30 miljoner euro). Undervisnings- och kulturministeriet beviljade i januari 2017 totalt 25 miljoner euro till utvecklingsprojekt nom högskoleutbildningen.

Understöden kan sökas i undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst

Ansökningstiden går ut den 31 oktober 2017. Finansieringsbesluten fattas under våren 2018. Beviljandet av finansiering förutsätter att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ytterligare information:

- undervisningsråd, gruppens chef Birgitta Vuorinen, tfn 0295 3 30335, [email protected]
- undervisningsråd Aija Töytäri, tfn 0295 3 30197, [email protected]
- överinspektör Ilmari Hyvönen, tfn 0295 3 30117, [email protected]
- ministerns specialmedarbetare  Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 050 302 8246, [email protected]

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt spetsprojekt