Hoppa till innehåll

Åbo universitet tar över diplomingenjörsutbildningen för maskin- och materialteknik samt utbildningen i kinesiska

Undervisnings- och kulturministeriet 11.7.2019 12.32 | Publicerad på svenska 11.7.2019 kl. 13.42
Pressmeddelande

Utomeuropeiska språk (kinesiska) samt maskin- och materialteknik läggs till Åbo universitets utbildningsansvar. Undervisnings- och kulturministeriet avlät en förordning om saken torsdagen den 11 juli.

Genom Åbo universitets nya utbildningsansvar åtgärdar man särskilt bristen på diplomingenjörer i Västra Finland. Ändringen i utbildningsansvaret som gäller utomeuropeiska språk ökar antalet språkkunniga i kinesiska särskilt inom internationella uppgifter, affärslivet och olika uppgifter inom kommunikation och media.

-Det är absolut nödvändigt att utöka utbildningen inom det tekniska området och göra den mer mångsidig med tanke på västra kustens och hela Egentliga Finlands behov. En särskilt stor utmaning under de närmaste åren är att trygga tillgången till arbetskraft inom sjöindustrin och för dess underleverantörer säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko

För tillfället är det Aalto-universitetet, tekniska universitetet i Villmanstrand-Lahtis, Uleåborgs universitet och Tammerfors universitet som har utbildningsansvaret för maskinteknik medan utbildningsansvaret för materialteknik har legat på Aalto-universitetet och Tammerfors universitet.

Tidigare har endast Helsingfors universitet haft utbildningsansvaret för utomeuropeiska språk.

2017 reagerade man på kompetensbristen i Egentliga Finland genom nätverkssamarbetet FITech mellan universiteten inom den tekniska branschen.

- FITech-samarbetet mellan universiteten har varit ett betydande initiativ med vars hjälp vi har kunnat åtgärda företagens kompetensbrist. Nu är det dags att trygga utvecklandet av områdets tekniska utbildning på lång sikt genom att förbättra Åbo universitets verksamhetsförutsättningar, säger Saarikko.

Enligt förordningen  kan Åbo universitet ta in sina första examensstuderanden inom de nya utbildningsansvarsområdena hösten 2020.

Ändringarna inom Åbo universitets utbildningsansvar genomförs genom basfinansiering som beviljas universiteten samt inom ramen för de examensmål som slås fast för avtalsperioden 2021-2024.

Upplysningar:
- direktör Birgitta Vuorinen (UKM), tfn 02953 30335
- specialmedarbetare Silja Silvasti, tfn 0295 330 062

Annika Saarikko Högskoleutbildning och forskning Utbildning