Hoppa till innehåll

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks

Undervisnings- och kulturministeriet
29.10.2020 14.27
Pressmeddelande
Lapsi ja nukke

Torsdagen den 29 oktober lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik. Syftet med reformen är att förbättra sysselsättningen och öka deltagandet i småbarnspedagogiken. I och med reformen övergår cirka 20 000 familjer till att omfattas av avgiftsfri småbarnspedagogik.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks genom att de inkomstgränser som avgifterna grundar sig på höjs med 31 procent. Därtill föreslås att de avgifter som tas ut för syskon sänks, så att den avgift som tas ut för det andra barnet är 40 procent (i stället för nuvarande 50 procent) av den kalkylerade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet.

På grund av ändringen väntas kommunernas intäkter från avgifterna minska med ca 70 miljoner euro. Detta kompenseras till kommunerna genom att en större del av intäkterna från samfundsskatten riktas till dem.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2021.
 
Mer information: 
regeringsrådet Anne-Mari Brisson, tfn 02953 30079
undervisningsrådet Tarja Kahiluoto, tfn 02953 30386 

Mer information om klientavgifterna inom småbarnspedagogiken

Räknare för beräkning av avgifterna för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2021
 

Småbarnspedagogik Utbildning