Hoppa till innehåll

Språkundervisningen ska inledas redan i årskurs ett - två miljoner till lärarnas fortbildning

Undervisnings- och kulturministeriet 13.12.2018 13.07 | Publicerad på svenska 13.12.2018 kl. 14.58
Pressmeddelande

Undervisningen i det första främmande språket (A1-språket) inleds tidigare från och med år 2020. Elever som börjar grundskolan hösten 2019 är det första åldersgruppen som inleder studierna i ett främmande språk eller det andra inhemska språket senast under den första årskursens vårtermin. Språkundervisningen stöds genom ett nationellt fortbildningsprogram.

-Mångsidig språkkunskap är en av de viktigaste färdigheterna i en allt internationellare värld.Barn har en förbluffande förmåga att lära sig nya saker. I och med det här beslutet kan vi på ett bättre sätt utnyttja barnens mottaglighet för nya språk. I bästa fall lyckas man  under de tidiga skolåren skapa en motivation som sporrar till aktiva språkstudier genom hela livet, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Ett anslag på 2 miljoner euro har reserverats för det nationella fortbildningsprogrammet. Syftet med fortbildningsprogrammet är att garantera att alla kommuner förmår genomföra den tidigarelagda A1språkundervisningen till fullo från och med 2020.

I programmet utnyttjas särskilt tre olika aspekter: tutorlärarmodellen, det arbete som utförs av universiteten och fortbildningscentren samt fortbildningsanslag som riktas till kommunerna. utbildningsstyrelsen öppnar anslagsansökan för dessa ändamål under 2018 och fortbildningsprogrammet förverkligas under de kommande två åren.

-Vi vill garantera att den tidigarelagda språkundervisningen genomförs på bästa sätt i hela Finland, även i kommuner som inte varit med i spetsprojektet eller på annat sätt har tidigarelagt språkundervisningen. Genom fortbildningsprogrammet försöker vi nå ut till alla lärare, skolor och kommuner som erbjuder tidig språkundervisning, säger undervisningsminister Grahn-Laasonen

I och med tidigareläggandet ökar undervisningen i A1-språket med totalt 2 årsveckotimmar i årskurserna 1-2. Antalet lärokurser ökar alltså jämfört med nuläget och inverkar inte på den övriga undervisningen. Regeringen har reserverat de nödvändiga anslagen för ändringen i planen för de offentliga finanserna så att kommunerna ersätts för de kostnader som ändringen föranleder genom statsandelar. De ökade anslagen uppgår till 7,5 miljoner euro under 2020 och till 12 miljoner fr.o.m. 2021.

Upplysningar:
Minna Polvinen, undervisningsråd, tfn 02953 30262
Daniel Sazonov, specialmedarbetare, tfn 02953 30276


Mer om tidigareläggandet av A1-språket

Mer om spetsprojektet för språkundervisning

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning