Hoppa till innehåll

Möjlighet till delvis avgiftsfri omtagning av prov för examinander som deltagit i studentexamen våren 2020

Undervisnings- och kulturministeriet
8.5.2020 13.03
Pressmeddelande

Regeringen gör det möjligt för examinander som blev tvungna att ändra sina planer och avlägga flera prov i studentexamen under en och samma vecka på grund av de åtgärder som vidtogs på grund av coronaviruset. Regeringen har reserverat ett anslag i tilläggsbudgeten för omtagning av en del prov, som får avläggas avgiftsfritt. Undervisnings- och kulturministeriet fattade beslut om avgifterna i den förordning som utfärdades 8.5.

Provdagarna för realämnena i studentexamen våren 2020 tidigarelades med en vecka på grund av coronavirussituationen. Avsikten med förfarandet var att säkerställa anordnandet av examen, så att så många examinander som möjligt kunde avlägga examen. Den skärpta tidtabellen innebar en förändring i examinandernas förberedelser inför proven och att tiden för att repetera lärokursen inför proven förkortades för en del examinander.

-  Många examinander blev tvungna att anpassa sig till tidtabellen som ändrats på grund av coronaepidemin med verkligt kort varsel. Vi ville ge dem en möjlighet att ta om en del av proven avgiftsfritt, så att vi rättar till coronavårens konsekvenser på ett jämlikt sätt, säger undervisningsminister Li Andersson.

Någon provspecifik examensavgift tas inte ut av en examinand för proven i realämnen, det andra inhemska språket, matematik eller långa främmande språk för vilka examinanden har betalat en provspecifik avgift våren 2020. Om en examinand däremot har fått ett beslut om annullering av provanmälan och därmed får tillbaka avgiften för det provet, måste han eller hon betala avgiften för att ta om det annullerade provet. 

- - -

Merinformation:

  • överdirektör Mika Tammilehto(OKM), tfn 02953 30308
  • direktör Tiina Silander (UKM), tfn 02953 30188
  • generalsekreterare Tiina Tähkä (Studentexamnesnämnden), tfn 0295 338 201
  • Thomas Vikberg, specialsakkunnig (Studentexamensnämnden), tfn 0295 338 241
Allmänbildande utbildning Li Andersson Utbildning