Hoppa till innehåll

De lektionsspecifika statsandelarna för grundläggande konstundervisning får en nivåförhöjning på två miljoner

Undervisnings- och kulturministeriet 16.8.2019 13.01
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning. Av tilläggsanslaget för grundläggande konstundervisning 2020 riktas 5 000 undervisningstimmar enligt förslaget till grundläggande undervising i musik och 38 400 timmar till annan grundläggande konstundervisning som omfattas av den lektionsspecifika statsandelen. Rätten till lektionsspecifik statsandel förutsätter tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet.

Lektionsspecifika statsandelstimmar ska riktas till sådana utbildningsanordnare som överskrider det antal undervisningstimmar som slagits fast som grund för statsandelen, samt till nya utbildningsanordnare. Det går att ansöka om tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning under perioden 16.8.-13.9.2019.

Alla ansökningar om att ordna grundläggande konstundervisnig som är under behandling vid undervisnings- och kulturministeriet tas i beaktande i beslutsfattande som gäller 2020. Besluten fattas förutsatt att riksdagen godkänner budgetpropositionen för 2020.  Man kommer vid behov att be om kompletteringar för de ansökningar som redan lämnats in till ministeriet.

Enligt lagen om grundläggande konstundervisning kan kommunen ordna grundläggande konstundervisning. Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja en samkommun, en registrerad sammanslutning eller stiftelse tillstånd att ordna grundläggande konstundervisning. För att beviljas statsandel på basis av det kalkylerade antalet undervisningstimmar bör kommunen av ministeriet ha beviljats tillstånd att ordna utbildning.

En förutsättning för att tillstånd att ordna utbildning skall beviljas är att undervisningen behövs och att sökanden har yrkeskompetens och ekonomiska förutsättningar att ordna undervisningen på ett ändamålsenligt sätt. Undervisning får inte ordnas i syfte att uppnå ekonomisk vinst.

Inom den grundläggande konstundervisningen fäljer man läroplanen som gjorts upp i enlighet med Utbildningsstyrelsens grunder för läroplanen.

Upplysningar: överinspektör Hanna Koskimies, tfn 0295 330 048

Mer om ämnet