Hoppa till innehåll

Högskolestuderandenas välbefinnande och handledning stöds med specialunderstöd

Undervisnings- och kulturministeriet 14.10.2020 8.14 | Publicerad på svenska 14.10.2020 kl. 13.37
Pressmeddelande

Undantagstillståndet till följd av coronaepidemin har påverkat universitetens och yrkeshögskolornas studiearrangemang och därigenom de studerandes förutsättningar för lärande och deras välbefinnande. Syftet med undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd är att stödja handledningen av högskolestuderande och stärka deras välbefinnande under coronepidemin. Ansökan om specialunderstöd har öppnats den 14 oktober.

Specialunderstödet är riktat till högskolor, studerandeorganisationer, studentkårer, studerandekårer som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde samt till aktörer vars huvudsakliga syfte är att främja högskolestuderandenas välbefinnande.

I och med att de exceptionella förhållandena fortsätter är det viktigt att högskolorna fäster uppmärksamhet vid de studerandes välbefinnande och beredskap för självstyrning. Understödet kan till exempel användas för att lindra de studerandes känsla av ensamhet, utveckla stödverksamheten för dem eller stärka deras samhörighet.

Ansökningstiden går ut den 19 november 2020, och avsikten är att besluten fattas i december. Beslut om anslaget har fattats i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020.

Specialunderstöd för åtgärder som behövs på grund av coronaepidemin för att stärka handledningen av högskolestuderande och stödet för studerandenas välbefinnande vid yrkeshögskolor och universitet

Mer information

Direktör Birgitta Vuorinen, tfn 0295 330 335 (fr.o.m. 15.10)
Undervisningsrådet Katri Tervaspallo, [email protected]