Hoppa till innehåll

Förslag till finansieringsplan för idrottsanläggningar för 2022-2025

Förslag till projekt som ska införas i finansieringsplanen för idrottsanläggningar för 2022–2025 ska göras i regionförvaltningens e-tjänst senast 31.12.2020 kl. 16.15. Efter den utsatta tiden går det inte längre att lägga fram projektframställningar i e-tjänsten.

Framställningar kan lämnas in från 25.11.2020.

Undervisnings- och kulturministeriet gör årligen upp en riksomfattande finansieringsplan för idrottsanläggningar. Planen omfattar de fyra följande åren. Den är riktgivande och statsunderstöden kräver alltid en separat ansökan. Finansieringsplanen omfattar bara projekt vars budget överskrider 700 000 (moms 0 %) euro, dvs. projekt som hör till undervisnings- och kulturministeriets behörighet. Den årliga finansieringsplanen är det första steget när man behandlar de egentliga bidragsansökningarna för följande år och för beslut gällande dem.

Kommunerna ska foga ett utdrag ur kommunens investeringsprogram till framställan. Av privata sammanslutningar förutsätts en plan för finansieringen av projektet. Dessutom fogas en karta som anger projektets placering.

Regionförvaltningsverken ställer årligen projektförslagen för sitt område i angelägenhetsordning och inhämtar utlåtanden av det regionala idrottsrådet och vid behov av landskapsförbunden. Regionalförvaltningsverken tillställer undervisnings- och  kulturministeriet ett utlåtande om skyndsamhetsordningen för projekten inom sitt område med motiveringar före utgången av augusti. Undervisnings- och kulturministeriet gör sedan upp en landsomfattande finansieringsplan och begär ett utlåtande om planen från Statens idrottsråd. Finansieringsplanen görs upp för de följande fyra åren. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) fastställer planen vanligen i november. Efter det finns planen på undervisnings- och kulturministeriets webbsidor.

Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 2020 - 2023

Framställningar görs i regionalförvaltningens e-tjänst.

Framställan ska ha sparats och sänts i e-tjänsten senast måndagen den 31 december 2020 kl. 16.15. E-tjänsten stängs när den utsatta tiden är slut och efter det kan framställan inte längre lämnas in. Därför lönar det sig att vara beredd på oförutsägbara fördröjningar och att reservera tillräckligt med tid för att göra framställan. I störningar som har att göra med e-tjänsten kan sökanden kontakta sin regionalförvaltning och kontaktpersonen där.

Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

 

Idrott

Ytterligare information

Ansökningar och meddelanden om finansieringsplaner riktas till följande regionförvaltningsverk, som också ger mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV)
Sixten Wackström, även byggnadsteknisk rådgivning tfn +358 (0) 295 016 565 ([email protected]),Regionförvaltningsverket i Södra Finland, PB 150, 13101 TAVASTEHUS

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (RFV)
Keijo Kuusela, tfn 0500 528 525 ([email protected]),
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, PB 22, 20801 ÅBO

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV)
Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 200, 65101 VASA

Regionförvaltningsverket i Östra Finland (RFV)
Matti Ruuska, tfn 0295 016 521 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Torikatu 36 C, 80100 JOENSUU

Regionförvaltningsverket i Norra Finland (RFV)
 Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Norra Finland, PB 293, 90101 ULEÅBORG

Regionförvaltningsverket i Lappland (RFV)
Kai-Matti Joona, tfn 0400 538 115 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Lappland, PB 8002, 96101 ROVANIEMI