Hoppa till innehåll

Finlands Akademi stärker universitetens forskningsförutsättningar genom förnyad profileringsfinansiering

Undervisnings- och kulturministeriet
14.1.2021 9.37
Pressmeddelande

Finlands Akademi har fattat finansieringsbeslut för att stärka profileringen av universitetens forskning. Syftet med finansieringen är att påskynda profileringen enligt universitetens strategier samt att stöda utvecklingen av forskningens kvalitet.

Universiteten väljer utifrån sina strategier de områden där de ansöker om finansiering för åtgärderna som ska genomföras. Med åtgärderna stärks de starka sidorna, de tematiska forskningshelheterna och de nya forskningsområdena. En tidsplan ska anges för åtgärderna.

Den sjätte ansökningsomgången för profileringsfinansiering förnyades med beaktande av universitetens åsikter och rekommendationerna från de tidigare utvärderingspanelerna och utvärderingarna av finansieringsformen. Finlands Akademi fattade sitt finansieringsbeslut i två omgångar 16.12.2020 och 13.1.2021.

Profileringsfinansiering söktes till ett belopp av sammanlagt 178 miljoner euro, och universiteten beviljades 100 miljoner euro i finansiering. De beviljade beloppen varierar mellan 750 000 euro och 28 miljoner euro.

På andra webbplatser:

•    Finlands Akademis meddelande om finansieringsbeslut
•    Om universitetens profileringsfinansiering på Finlands Akademis webbplats

Mer information:
•    direktör Erja Heikkinen, undervisnings- och kulturministeriet, [email protected], tfn 0295 3 30101
•    undervisningsrådet Paavo-Petri Ahonen, undervisnings- och kulturministeriet, [email protected], tfn 0295 3 30247

Högskoleutbildning och forskning