Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för verkstadsverksamhet för unga 2020

Understödet är avsett för att stödja sådan verkstadsverksamhet för unga som nämns i ungdomslagen (1285/2016). Sökanden kan vara en kommun eller flera kommuner tillsammans, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understöd kan beviljas för stärkande av de ungas sociala identitet, för stadigvarande verkstadsverksamhet eller för utvecklande av verkstadsverksamheten till sådana anordnare av verkstadsverksamhet som har fått rätt till statsbidrag.

Syftet med understödet är att minska utslagningen bland unga – varje ung person som fortsätter sin utbildningsväg, innebär att ungdomsarbetslösheten minskar och de ungas delaktighet ökar.

Ansökningstiden börjar 6.11.2019 och går ut 13.12.2019 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan rikta totalt högst ca 16,3 miljoner euro till understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Understödet söks från regionförvaltningsverket http://aviavustukset.fi/index.php/sv/former-av-stadsunderstod/ungdomsverkstader/

Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöden senast 30.4.2020.

På understödet tillämpas följande lagar och förordningar: ungdomslagen (1285/2016), statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017) och statsunderstödslagen (688/2001).

 

 

 

 

Man ansöker om understöd i regionförvaltningens elektroniska ärendehanteringstjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/ med hjälp av blanketten ”Statsunderstöd för ungas verkstadsverksamhet”.

 

 

Unga

Ytterligare information

Kontaktpersoner vid regionförvaltningsverken:

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Kati Myyryläinen, planerare för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 446, kati.myyrylainen(at)avi.fi
Kaija Blom, planerare, tfn 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi
Tiina Mattila, överinspektör, tfn 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi

Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Laura Oksanen, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi

Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Linda Mård, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 029 501 8827, linda.mard(at)avi.fi

Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ungdomsväsendets överinspektör, Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Niclas Risku, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi

Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Kirsi-Marja Stewart, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Landskapet Lappland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Marja Hanni, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Kontaktperson PAR-systemet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Tuulikki Nieminen, planerare, tuulikki.nieminen(at)avi.fi

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet
Överinspektör Merja Hilpinen, tfn 02953 30418, merja.hilpinen(at)minedu.fi