Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten på ungdomsområdet år 2020

Understödet är avsett för regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet. (Understöd för riksomfattande utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet söks från undervisnings- och kulturministeriet.) Understöd kan också sökas för regional samordning av ungdomsarbetet.

Understöden är avsedda för projekt inom informations- och rådgivningsarbete för unga samt för projekt inom digitalt ungdomsarbete. Den tidigare separata ansökningsomgången för projektunderstöd för informations- och rådgivningsarbete för unga samt digitalt ungdomsarbete har nu sammanslagits i denna omgång.

Understödet söks från regionförvaltningsverket:  http://www.avi.fi/web/avi/lapsi-ja-nuorisopolitiikan-alueellinen-koordinaatio

Den sökande kan vara en förening, stiftelse, kommun, samkommun eller någon annan registrerad sammanslutning som erbjuder ungdomstjänster. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.

Ansökningstiden är 7.1 – 13.11.2020. De inlämnade ansökningarna samlas vanligtvis 3-4 gånger per år i syfte att fatta beslut om understöd. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Undervisnings- och kulturministeriet kan anvisa sammanlagt högst 2,2 milj. euro för understöden.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

Unga

Ytterligare information