Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga

Understöden är avsedda för att ordna regelbunden och målinriktad fritidsverksamhet för barn och unga samt dagslägerverksamhet under skolornas ledigheter.

Målet med understödet till lokal fritidsverksamhet för barn och unga är att ge barn och unga fler möjligheter till fritidssysslor, att stärka samhörigheten och deltagandet hos barn och unga samt att ge dem nya, mångsidiga erfarenheter tillsammans med jämnåriga.
Understöd kan sökas av kommuner, och registrerade sammanslutningar som producerar ungdomstjänster.

Understöd beviljas inte skolor eller utbildningsanordnare, oregistrerade eller vinsteftersträvande sammanslutningar och inte till privatpersoner. Understöd beviljas inte heller för målinriktad tävlingsidrott eller träningsverksamhet.

Ansökningstiden börjar 6.11.2019 och slutar 13.12.2019 kl.16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan fördela totalt 3 000 000 euro till understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Understöd söks från regionförvaltningsverken: http://aviavustukset.fi/index.php/sv/former-av-stadsunderstod/lokal-hobbyverksamhet-for-barn-och-unga/

Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöden senast 29.5.2020.

På understödet tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).

Statsunderstöd söks i regionförvaltningsverkets elektroniska ärendehanteringstjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv med blanketten ” Statsunderstöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga”.

 

 

Unga

Ytterligare information

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Kaija Blom, planerare, tfn 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi
Mari Puhakka, överinspektör, tfn 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi
Liisa Sahi, överinspektör, tfn 0295 016 563, liisa.sahi(at)avi.fi

Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Arja Randell, inspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Mellersta Finland, Birkaland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Niclas Risku, överinspektör för ungdomsväsendet, 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Päivi Laakkonen, inspektör, 0295 018 825, paivi.laakkonen (at) avi.fi
Emilia Piitulainen, planerare, 0295 018 848, emilia.piitulainen(at)avi.fi

Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Henri Alho, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 517, henri.alho(at)avi.fi

Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Kirsi-Marja Stewart, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi
Landskapet Lappland

Regionförvaltningsverket i Lappland
Susanna Lammassaari, planerare, tfn 0295 017 383, susanna.lammassaari(at)avi.fi