Hoppa till innehåll

Digitaliseringen inom kulturarbetares publikarbete

Undervisnings- och kulturministeriet
5.12.2017 10.16
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har kört igång utredningsprojektet ” Digitaliseringen inom kulturarbetares publikarbete”. I projektet kartläggs organisationernas praxis, utmaningar och behov i förhållande till det digitala publikarbetet. Man ökar också samarbetet och stöder kulturaktörernas arbete.

Målet är, förutom att producera information, att förbättra kulturinnehållens, tjänsternas och aktörernas närvaro på webben samt att öka delaktigheten och deltagandet med digitala medel.

I utredningsprojektet gjordes en webbenkät som riktade sig till kulturarbetare och som förverkligades av undervisnings- och kulturministeriet och Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.

Enkätens resultat utnyttjas i den fortsatta planeringen av UKM:s utredningsprojekt, och ett sammandrag av resultaten publiceras i mars 2018.

En digital verksamhetsmiljö ändrar sätten på vilka man producerar och upplever konst och möjliggör en stötte växelverkan mellan kulturarbetare och de som deltar i kultur. Kulturinstitutioner och andra aktörer inom kulturområdet utnyttjar digitala medel i sina föreställningar, utställningar och tjänster. Också kulturinstitutionernas publikarbete görs i allt högre grad digitalt.

Mer information: överinspektör Tapani Sainio, UKM, tfn 02953 30336, [email protected]

Se även

Uppdaterad 26.12.2018