Hoppa till innehåll

Förordning om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online i kraft 1.4.

Undervisnings- och kulturministeriet
6.3.2018 13.04 | Publicerad på svenska 6.3.2018 kl. 15.49
Pressmeddelande

EU- förordning om gränsöverskridande portabilitet träder i kraft den 1 april 2018. I fortsättningen kan EU-medborgare använda innehållstjänster online som de abonnerat på eller förvärvat i det land där de är varaktigt bosatta när de tillfälligt vistas i ett annat EU-land.

Enligt förordningen är leverantören av en innehållstjänst online skyldig att göra det möjligt för abonnenter att få tillgång till en tjänst som tillhandahålls i hemmedlemsstaten också när de tillfälligt vistas i ett annat EU-land. Detta motsvarar bättre de förväntningar konsumenterna ställer idag, och är en av de upphovsrättsliga reformerna av EU:s digitala inre marknad.

Skyldigheten att tillhandahålla portabilitet för innehållstjänster online gäller endast avgiftsbelagda tjänster, men förordningen tillåter även leverantörerna att tillhandahålla portabilitet för avgiftsfria tjänster. Ett hinder för portabiliteten för tjänsterna online har hittills varit oklarheter gällande upphovsrätten eller att avtal mellan upphovsrättsinnehavare och leverantörer, inklusive territoriella begränsningar (geoblockering) som grundar sig på avtalen, hindrat erbjudandet av tjänster då konsumenten vistas utomlands.  

Förordningen om gränsöverskridande portabilitet tillämpas från den 1 april endast inom EU-länderna. I de övriga EES-länderna, dvs. i Norge, Island och Liechtenstein, träder förordningen i kraft längre fram i enlighet med ett beslut av den gemensamma EES-kommittén. För konsumenternas del innebär detta att man inte ännu har tillgång till tjänsterna i dessa länder.    

Förordningen gäller enbart sådana tjänster som konsumenterna förvärvat i sin hemmedlemsstat, och ett villkor är att konsumentens hemmedlemsstat verifieras på det sätt som närmare anges i förordningen. Förordningen gäller inte tjänster som konsumenten förvärvar någon annanstans än av leverantörer i sin hemmedlemsstat eller utanför EU. Förordningen förhindrar inte heller leverantörerna från att tillhandahålla mer omfattande portabilitet för innehållstjänster online, om detta är möjligt på basis av avtal med rättsinnehavarna.  

Förordningen är ett led i EU-kommissionens program för den digitala inre marknaden (Digital Single Market), där ett av målen handlar om att förbättra konsumenternas möjligheter att använda innehållstjänster online inom hela EU:s inre marknad.  

Mer information: upphovsrättsrådet Viveca Still, tfn 02953 30297

Annanstans i webben

Upphovsrätt