Hoppa till innehåll

Covid-19 pandemiunderstöd för motions- och idrottsföreningar 2021 (specialunderstöd)

Understöd kan sökas av motions- och idrottsföreningar för att trygga hobbyverksamhet och tävlings- och elitidrottsverksamheten för barn och unga under coronavirusepidemin.
Understöd kan sökas för kostnader som uppstått 1.2–31.5.2021.

Till ansökan ska fogas bl.a. en resultaträkning för den ovan nämnda granskningsperioden, dvs. för perioden 1.2–31.5.2021.

Ansökningstiden börjar 31.5.2021
Ansökningstiden går ut 15.6.2021 kl. 16:15.


Sökanden ska omedelbart försäkra sig om att sammanslutningens fullmakter att uträtta ärenden är i ordning, eftersom ansökan inte kan lämnas in utan behövliga fullmakter.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda högst 4 500 000 euro för understöden.
Besluten fattas i juni.

Idrottslagen (390/2015)
Statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015)
Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Mer information:
Överinspektör Sari Virta
[email protected]
tfn 0295 330377
Överinspektör
Kari Niemi-Nikkola
[email protected]
tfn 0295 330013

Stöd i tekniska frågor som gäller ärendehanteringstjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.