Hoppa till innehåll

Coronaunderstöd för diakoniarbetet i församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan

Undervisnings- och kulturministeriet
1.7.2020 10.24 | Publicerad på svenska 1.7.2020 kl. 12.45
Pressmeddelande

Extra understöd för att stödja den evangelisk-lutherska och den ortodoxa kyrkans diakoniverksamhet kan sökas hos undervisnings- och kulturministeriet. Syftet med understödet är att kompensera församlingarna för de förluster av skatteinkomster som orsakats av coronapandemin och på så sätt upprätthålla församlingarnas förmåga att hjälpa människor när samhället återhämtar sig från krisen.

Till följd av coronapandemin beräknas intäkterna av kyrkoskatten minska med 74 miljoner euro i år. De ekonomiska svårigheterna försvårar församlingarnas förmåga att svara på det ökade behovet av diakoniarbete. Vikten av församlingarnas diakoniarbete framhävs i samhället under undantagsförhållanden och syftet med understöden är att trygga den fortsatta verksamheten även i framtiden.

Understöd kan sökas av den evangelisk-lutherska kyrkans centralfond och den ortodoxa kyrkans kyrkomöte. Avsikten är att understöden fördelas mellan församlingarna på kalkylerade grunder i förhållande till folkmängden i den kommun eller de kommuner som motsvarar församlingen. 
Understödsanslaget ingår i den fjärde tilläggsbudgeten som godkändes av riksdagen den 26 juni 2020.

Ansökningstiden börjar den 1 juli 2020 och går ut den 7 augusti 2020. Avsikten är att besluten fattas före utgången av augusti. 

Ytterligare information: 
Hanna Kiiskinen, regeringsråd, tfn 0295 330 086 (1-3.7 och 3-7.8)
Jorma Waldén, direktör. 0295 330 338 (6.-24.7.)
Joni Hiitola, regeringsråd, tfn 0295 330 108 (27-31.7)