Hoppa till innehåll

Coronaepidemin beaktas i lagen om studiestöd

Undervisnings- och kulturministeriet
29.6.2021 14.17 | Publicerad på svenska 30.6.2021 kl. 8.34
Pressmeddelande

I villkoren för studielånskompensationen och studielånsavdraget beaktas det om inledandet av studierna har förhindrats eller studierna har fördröjts på grund av coronavirusepidemin. Republikens president stadfäste i dag en lagändring som gäller detta och som träder i kraft den 1 augusti.

En studielåntagare som har avlagt högskoleexamen 2021 eller därefter förlorar inte rätten till studielånskompensation eller studielånsavdrag, om han eller hon visar att det inte har varit möjligt att genomföra alla studier som krävs för examen på grund av skäl i anslutning till coronaepidemin.

En studielåntagare har rätt till studielånskompensation eller studielånsavdrag trots att

den tid som han eller hon använt för att avlägga examen är ett läsår längre än den föreskrivna tiden.

Den 1 januari 2021 trädde en ändring av lagen om studiestöd i kraft. Med stöd av den kan coronaepidemins inverkan på tiden för avläggande av examen beaktas i fråga om dem som avlagt högskoleexamen under höstterminen 2020 så att studielåntagaren har rätt till studielånskompensation eller studielånsavdrag även om den tid som han eller hon använt för att avlägga examen är en termin längre än den föreskrivna tiden.

Den nya flexibilitet som gäller tiden för avläggande av examen är längre på grund av den utdragna coronaepidemin. Studerande kan be om tilläggsuppgifter om flexibiliteten i fråga om studielånsavdraget och studielånskompensationen hos FPA.

Mer information: konsultativa tjänstemannen Virpi Hiltunen, tfn 0295 330 110