Hoppa till innehåll

Ariela Tuikkanen tilldelas priset för ungdomsarbete

Undervisnings- och kulturministeriet
16.9.2021 16.00
Pressmeddelande
Nuorisotyön tunnustuspalkinnon saaja Ariela Tuikkanen.

Priset för ungdomsarbete 2021 har tilldelats Ariela Tuikkanen. Tuikkanen är ungdomsarbetare, frivillig och påverkare i flera landskap samt utför och utvecklar i synnerhet arbetet med minoriteter. Antti Kurvinen, minister med ansvar för ungdomsfrågor, delade ut priset på 10 000 euro under evenemanget NUORI2022 Etkot som ordnades på distans den 16 september. Priset för ungdomsarbete delades ut för 20:e gången.

Motiveringen till att Ariela Tuikkanen tilldelas priset är bland annat följande: ”Ariela Tuikkanen har arbetat med att utveckla, planera och genomföra metoder för ungdomsarbete med romska ungdomar. Ariela är en fördomsfri, positiv och öppen ungdomsarbetare som ger ungdomar plats att blomstra. Ariela kan förstå omfattande helheter och beaktar särdragen hos den romska kulturen väl, men hon bemöter emellertid alltid ungdomar som individer. Det har varit meningsfullt, resultatrikt och ömsesidigt lärorikt att arbeta med Ariela.

Som ungdomsarbetare har Ariela Tuikkanen ett arbetssätt som bäst utmärks av innovativitet, nätverkande och mod att pröva och utveckla nya metoder inom ungdomsarbetet. Hennes arbete har haft genomslag på lokal nivå, landskapsnivå och riksnivå. Tuikkanen har haft som mål med sitt arbete att stärka de ungas delaktighet, förebygga utanförskap, funktionalitet, motion och miljöfostran.

Tuikkanens styrka är att hon genuint kan möta ungdomar oavsett vilken bakgrund de har. Hon har arbetat med ungdomar ur majoritetsbefolkningen, ungdomar med invandrarbakgrund och ungdomar med romsk bakgrund.

Tuikkanen ser ungdomsarbetet som ett verktyg för att främja integrationen av unga i samhället. Hon betonar betydelsen av språk, utbildning och arbetsliv i integrationen. Många unga har sökt till studier, utbildning och arbetslivet efter uppmuntran från Tuikkanen.”

Ariela Tuikkanen är utbildad samhällspedagog och ungdomsarbetare till yrket. Dessutom avlägger hon magisterstudier i ungdomsarbete och ungdomsforskning vid Tammerfors universitet.

”Med priset för ungdomsarbete vill jag lyfta fram ungdomsarbetarnas värdefulla arbete med ungdomar. Coronatiden har varit tung och svår för många unga. Distansskola och distansstudier, avbrutna hobbyer samt minskat umgänge med vänner och släktingar har ökat den stress och ensamhet som ungdomar upplever. Ungdomsarbetet har kunnat stödja unga på ett värdefullt sätt även under undantagsperioden”, konstaterar minister Antti Kurvinen.

”En särskilt viktig kärnkompetens för ungdomsarbetare är att möta unga. Ariela Tuikkanen har särskilt mycket av den här värdefulla kompetensen, och av den anledningen går priset till rätt person”, fortsätter minister Kurvinen.

Priset för ungdomsarbete är ett synligt erkännande av hur betydelsefullt arbetet inom ungdomssektorn är. Genom priset uppmärksammas aktörer som på ett exceptionellt och betydande sätt har utvecklat verksamheten på ungdomsområdet så att den får större genomslag än tidigare. Det kan vara ett erkännande för utfört arbete, men också ett incitament att fördomsfritt vidareutveckla nytt ungdomsarbete.

Priset för ungdomsarbete delas ut vartannat år till en person som är verksam på ungdomsområdet och till en allmännyttig organisation eller någon annan sammanslutning. Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen fattade beslutet om priset efter att ha hört juryn. Juryn består förutom av arbetsutskottet för styrelsen för ungdomsområdets takorganisation Allianssi även av företrädare för Ungdomsforskningssällskapet, Kommunförbundet samt för undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde för ungdomsarbete och ungdomspolitik.

Mer information: Henni Axelin, direktör (undervisnings- och kulturministeriet), tfn 02953 30205.
 

Antti Kurvinen Unga