Hoppa till innehåll

Ändringar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

Undervisnings- och kulturministeriet
18.12.2020 12.08 | Publicerad på svenska 18.12.2020 kl. 16.02
Pressmeddelande

Flera lagändringar träder i kraft inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde vid ingången av 2021. I denna sammanfattning presenteras de viktigaste av dessa. Pressmeddelandet har uppdaterats den 30 december 2020.

Utbildning

Läroplikten utvidgas

Läroplikten utvidgas och studierna på andra stadiet blir avgiftsfria för de ungdomar som omfattas av den utvidgade läroplikten. Läropliktslagen träder i kraft den 1 augusti 2021, men bestämmelserna om skyldigheten att söka till utbildning träder i kraft redan den 1 januari 2021.

Pressmeddelande 

Ändring i lagen om grundläggande utbildning

Lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors ändras temporärt fr.o.m. den 1 januari. Genom lagstiftning förlängs giltighetstiden för de exceptionella undervisningsarrangemangen till slutet av vårterminen 2021.  Om undervisningen inte kan ordnas tryggt som närundervisning, kan man genom beslut av utbildningsanordnaren övergå till exceptionella undervisningsarrangemang.

Pressmeddelande

Lagen om försök med tvåårig förskoleundervisning och lagen om ändring av lagen om småbarnspedagogik träder i kraft

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning från ingången av augusti 2021 till utgången av maj 2024. Till målgruppen för försöket som inleds 2021 hör år 2016 födda barn som bor inom området för försökskommunerna. 

Pressmeddelande 

Ändringar i de genomsnittliga priserna per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut

De nya priserna per enhet träder i kraft fr.o.m. ingången av 2021. För gymnasieutbildning är det 6 615,98 euro per studerande. Det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande konstundervisning är 82,19 euro per undervisningstimme och det genomsnittliga priset per enhet för medborgarinstitut 84,77 euro per undervisningstimme. 

Pressmeddelande

Studiestöd

Coronaepidemin beaktas i studiestödslagen 

I och med lagändringen  är en studielånstagare som avlagt en högskoleexamen under höstterminen 2020 berättigad till studielånsersättning och –avdrag, även om avläggandet av examen fördröjts med en termin. Den studerande måste kunna påvisa att fördröjningen av studierna beror på coronaepidemin. Orsaken kan till exempel vara att man inte kunnat studera på grund av att högskolans utrymmen varit stängda ellr att man inte kunnat avlägga en praktikperiod. 

Genom ändringen i studiestödslagen tryggar man även rätten till studiestöd för medborgare i Förenade kungariket och deras familjemedlemmar som på grundval av utträdesavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket har ansökt om och beviljats uppehållsrätt i Finland.

Pressmeddelande (på finska) 

Flexibilitet i beviljandet av stöd för skolresor

Lagen om stöd för skolresor ändras temporärt. villkoren för beviljande av stöd för skolresor mer flexibelt. Lagen utökas med en bestämmelse som gör villkoren för beviljande av stöd för skolresor mer flexibelt. Av en studerande som är berättigad till stöd för skolresor per kalendermånad krävs minst åtta sådana resor i vardera riktningen som berättigar till stöd för skolresor, om den studerandes antal dagliga skolresor har minskat på grund av ändrade undervisningsarrangemang till följd av covid-19-epidemin. Lagen är i kraft till utgången av läsåret 2020–2021, dvs. till den 31 juli 2021.

Pressmeddelande

Högskolestuderandes måltidsstöd höjs med 36 cent 1.1.2021

Högskolestuderandes måltidsstöd höjs med 36 cent. Fr.o.m. ingången av 2021 uppgår stödet till 2,30 euro per måltid.  Måltidsstödet utbetalas till studeranderestaurangerna. 

Skolresestödet blir mer omfattande 

Skolresestödet blir mer omfattande, så att skolresorna för studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning kan ersättas fr.o.m. 1.8.2021 utan självrisk då resan är minst sju kilometer lång. 

Högre utbildning och forskning

Högskolorna får ny finansieringsmodell

Förnyandet av finansieringsmodellerna är en del av verkställandet av visionen för högre utbildning och forskning 2030. Målet med visionen är att höga utbildningsnivån, öka möjligheterna till kontinuerligt lärande i högskolorna samt att satsa mer på forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Pressmeddelande

Ändringar i de genomsnittliga priserna per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut 

De nya priserna per enhet träder i kraft från ingången av 2021. För gymnasieutbildning är det 6 615,98 euro per studerande. Det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande konstundervisning är 82,19 euro per undervisningstimme och det genomsnittliga priset per enhet för medborgarinstitut 84,77 euro per undervisningstimme.

Pressmeddelande

2021 lyfts fram som året för forskningsbaserad kunskap

Temaåret för forskningsbaserad kunskap inbjuder alla att bekanta sig med mångsidiga och pålitliga informationskällor, allt från forskningsdata och statistik till utredningar och analyser, samt att utnyttja informationen i sitt eget liv och enligt sina egna intressen. Läs mer på Temaåret för forskningsbaserad kunskap (tutkittutieto.fi)

Pressmeddelande

Fler nybörjarplatser till högskolorna 

Yrkeshögskolorna får sammanlagt 1 723 fler nybörjarplatser och universiteten sammanlagt 4 231 fler nybörjarplatser för utbildningar som inleds 2021 och 2022.

Pressmeddelande

Allmänbildande utbildning Forskning Högskoleutbildning och forskning Småbarnspedagogik Studiestöd Utbildning