Hoppa till innehåll

Årsklockan för yrkesutbildningsfinansieringen klargör ansökningsprocesserna och gör det lättare att förutse finansieringen

Undervisnings- och kulturministeriet 11.3.2020 9.42 | Publicerad på svenska 12.3.2020 kl. 12.27
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet publicerade i dag årsklockan för finansieringen för yrkesutbildningen. Den visar de viktigaste tidtabellerna för de ansökningar och beslut som gäller finansieringen. Syftet med årsklockan är att åskådliggöra processen för ansökan så att finansieringen blir mer förutsägbar. Man har strävat efter att sammanföra ansökningarna till större helheter för att minska det administrativa arbetet med ansökningarna. Årsklockan för finansieringen innehåller både ministeriets och Utbildningsstyrelsens tidtabeller, och tidtabellerna för ansökan och beviljande anges både för statsandelsfinansieringen och för statsunderstöden.

- Med hjälp av årsklockan vill vi åskådliggöra tidtabellerna gällande finansieringen för yrkesutbildningen och sammanföra de olika finansieringsansökningarna till mera ändamålsenliga helheter. Från fältet har vi fått mycket respons om att man för närvarande upplever att ansökan om finansiering för yrkesutbildningen är splittrad och finansieringen svår att förutse. Detta belastar också utbildningsanordnarna. Årsklockan gör det lättare att utveckla utbildningen på lång sikt då utbildningsanordnarna får mera tid att förbereda sig för ansökan. Den är ett viktigt steg i arbetet för ett mer långsiktigt och förutsägbart utvecklande av yrkesutbildningen, konstaterar undervisningsminister Li Andersson.

Årsklockan för finansieringen för yrkesutbildningen finns på ministeriets webbplats (på finska)


Årsklockan uppdateras regelbundet.

Ytterligare information: överdirektör Mika Tammilehto, UKM, tfn 0295 3 30308

Li Andersson Utbildning Yrkesutbildning