Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för organisationer för bildningsarbete

Understödet är ett allmänt statsunderstöd för den stadgeenliga verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och vissa andra organisationer.

Bidrag kan beviljas för verksamhet som huvudsakligen riktar sig till vuxna och som hör till ansvarsområdet för avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete vid undervisnings- och kulturministeriet.

Understöden beviljas enligt moment 29.10.51 (statsunderstöd för organisationer) i statsbudgeten 2021. I regeringens budgetproposition för 2021 föreslås understöd till ett belopp av 

  • 499 000 euro för verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och vissa andra organisationer för bildningsarbete
  • 292 000 euro för verksamhet som bedrivs av Karjalan Liitto och Kriittinen korkeakoulu samt bildningsverksamhet som utförs för utlandsfinländare av Sofia-opiston kannatusyhdistys ry.

Understöden beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ansökningstiden börjar den 17 november 2020 kl. 8.00 och går ut den 21 december 2020 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta beslut om statsunderstöd senast den 20 februari 2021. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen
tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor gällande e-tjänsten kontakta: [email protected].

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.