Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral

Understödet är ett allmänt statsunderstöd för bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral.

Bidrag kan beviljas för verksamhet som huvudsakligen riktar sig till vuxna och som hör till ansvarsområdet för avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete vid undervisnings- och kulturministeriet.

Understöden beviljas enligt moment 29.10.51 (statsunderstöd för organisationer) i statsbudgeten 2021. I regeringens budgetproposition för 2021 föreslås understöd till ett belopp av 1 117 000 euro för bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral. Understöden beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ansökningstiden börjar den 20 november 2020 kl. 9.00 och går ut den 28 december 2020 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta beslut om statsunderstöd senast den 20 februari 2021. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

Allmänbildande utbildning Kultur

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen
tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor gällande e-tjänsten kontakta: [email protected].

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.