Hoppa till innehåll

Allmänna understöd och specialunderstöd som beviljas på särskilda grunder

Understöden är avsedda för sökande som beviljas understöd som grundar sig på en speciallag eller på en uppgift som ministeriet anvisat den sökande eller på beslutsdelen eller förklaringen till ett moment i statsbudgeten.

Sådana stödtagare är exempelvis Bulevardens Teaterförening rf, Centralen för audiovisuell kultur AVEK, Centret för kulturpolitisk forskning Cupore, Cultura-stiftelsen, Finlands filmstiftelse, Finlands Hembygdsförbund, Finlands Ortodoxa Kyrka, Finlands Sjömanskyrka, Finska Litteratursällskapet/FILI, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kehitysvammaliitto/Center för lättläst språk, Musiikin edistämissäätiö, Paasikivi-Samfundet, Sametinget, Sibelius-Seura - Sibelius Samfundet ry, Svenska Finlands folkting, Svenska litteratursällskapet i Finland, Traditionsförbundet Eklövet och UKK-seura ry.

Ansökningstiden börjar onsdagen den 4 november 2020 och går ut onsdagen den 9  december 2020 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten senast i början av mars 2021.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) samt andra sektorspecifika författningar beroende på sökanden.

 

 

Kultur Kyrkliga ärenden

Ytterligare information

Mer information ges av de personer som har skickat ett e-postmeddelande om utarbetandet av ansökan till sökandena.

Om du har frågor angående ärendehanteringssystemet, vänd dig till: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod