Hoppa till innehåll

Allmänna understöd för verksamheten vid riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur år 2021

Med understödet stärks förutsättningarna för kulturpolitiskt betydande verksamhet hos riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur.

Understöd kan beviljas till riksomfattande eller på annat sätt kulturpolitiskt viktiga:

  • organisationer inom konst och kultur
  • sammanslutningar eller stiftelser som producerar konst- och kulturtjänster
  • sammanslutningar eller stiftelser som dels främjar utövandet av konst och kultur, dels konst- och kulturfostran

Understödet beviljas som ett allmänt understöd och det är avsett för sökandens årliga verksamhet. Understödet kan också beviljas som riktat allmänt understöd, för någon särskilt bestämd del av verksamheten. Den sökande ska ha rättskapacitet. Understöd beviljas inte privatpersoner, firmor, kommuner, samkommuner eller läroanstalter.

Ansökningstiden börjar torsdagen 24.9.2020 och slutar onsdagen 10.11.2020 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd, om riksdagen beviljar anslag för detta ändamål i statsbudgeten för 2021.

Avsikten är att fatta besluten senast i februari 2021.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

 

Bibliotek Kultur

Ytterligare information

Filmkultur och audiovisuell kultur: Laura Mäkelä, tfn 02953 30222
Scenkonst (scenkonst, cirkuskonst och dans): Katri Santtila, tfn 02953 30285
Bibliotek: Leena Aaltonen, tfn 02953 30344
Litteratur: Leena Laaksonen, tfn 02953 30175
Musik: Mari Karikoski, tfn 02953 30209
Kulturarvet: Päivi Salonen, tfn 02953 30281
Visuell konst (bildkonst, fotokonst, seriekonst och illustrationskonst samt mediekonst), arkitektur och formgivning: Petra Havu, tfn 02953 30185
Övriga samfund inom kultursektorn: Tiina Eerikäinen, tfn 02953 30081, Hanna Koskimies, tfn 02953 30048 Maija Lummepuro, tfn 02953 30198, Anne Mattero, 02953 30206 (angående 16.10.2020) och Petra Havu 02953 30185

e-postadresser: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.