Hoppa till innehåll

Allmänna understöd för religionssamfunds verksamhet

Avustus

Detta understöd är avsett för att stödja religionssamfunds verksamhet. Bidragen beviljas i form av allmänt statsunderstöd.

Bidrag beviljas dock inte till religionssamfund som verkar i form av föreningar, och inte heller till lokala samfund som ingår i registrerade religionssamfund.  

Ansökningstiden börjar 1.2.2021 och ansökningstiden går ut 1.3.2021 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt 524 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Avsikten är att fatta besluten i april 2021.

Lagrum som tillämpas på understödet: Statsunderstödslagen (688/2001).

 

Kyrkliga ärenden

Ytterligare information

Regeringsrådet Hanna Kiiskinen 
tel. 0295 330 086
[email protected]

 

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod