Hoppa till innehåll

Allmänna bibliotek i alla kommuner har beställt böcker med inköpsstöd

Undervisnings- och kulturministeriet
3.9.2020 8.23
Nyhet
Ung flickan i biblioteket.

För första gången på ett årtionde har de allmänna biblioteken i alla kommuner beställt böcker med inköpsstöd. Med hjälp av inköpsstödet är det möjligt att utvidga och göra bibliotekens bokutbud mångsidigare och att skaffa litteratur också till skolbibliotekens och daghemmens samlingar. Syftet med stödet är i synnerhet att förbättra tillgången till kvalitetslitteratur med liten spridning. Med hjälp av stödet kan de allmänna biblioteken bättre tjäna olika läsares önskemål.

Bibliotekens kommunspecifika anslag varierar mellan 1 800 och 12 400 euro och det bestäms utifrån kommunens invånarantal. Med anslaget kan biblioteken skaffa litteratur från en förteckning över verk med cirka 550 titlar som har utarbetats på förslag av Statens litteraturkommission (Centret för konstfrämjande), Delegationen för informationsspridning och Selkokeskus. 

Med anslaget stärks mångsidigheten i bibliotekens samlingar och därigenom stöds också marginella läsargruppers önskemål. Av de olika litteraturgenrerna har inköpsstödet den största betydelsen i fråga om barn- och faktaböcker. För biblioteken i små kommuner är inköpsstödet rentav oumbärligt. 

Enligt undervisnings- och kulturministeriets utredning (2016) kan små kommuner inte utan inköpstödet överhuvudtaget skaffa till sina samlingar t.ex. serietidningar, pjäser eller dikter. Till urvalet har man nu lagt till fotolitteratur, som tidigare inte har funnits med i förteckningen. I sista hand förbättrar det ökade antalet beställningar också författarnas utkomst.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat biblioteken regelbundet inköpsstöd för kvalitetslitteratur med liten spridning sedan 1985. Till kvalitetslitteraturen med liten spridning hör sådan skönlitteratur och faktalitteratur som publicerats i Finland och vars spridning är liten. Här ingår också lättläst, finlandssvensk, samisk och teckenspråkig litteratur samt storstilsböcker. 

Alla kommuner i Fastlandsfinland är berättigade till inköpsstöd vars kommunspecifika belopp grundar sig på kommunens folkmängd. I år är anslaget för inköpsstöd 950 000 euro. Vart fjärde år väljer undervisnings- och kulturministeriet genom ett anbudsförfarande en bokförmedlare som levererar böckerna till biblioteken. Det nuvarande avtalet gäller till utgången av 2022.

Mer information: kulturrådet Leena Laaksonen, tfn 0295 330 175

Andra webbplatser