Hoppa till innehåll

80 miljoner euro för att anställa lärare inom yrkesutbildning – 17,5 miljoner euro för att åtgärda inlärningsskulden efter coronaviruset

Undervisnings- och kulturministeriet
19.5.2021 13.17 | Publicerad på svenska 19.5.2021 kl. 16.03
Pressmeddelande
Opettaja opettaa ammatillisia opiskelijoita

Undervisningsminister Jussi Saramo har beviljat sammanlagt 97,5 miljoner euro i tilläggsfinansiering för yrkesutbildningen. Av finansieringen beviljades 80 miljoner för anställning av lärare och handledare och 17,5 miljoner för att korrigera skadorna efter coronavirusepidemin inom yrkesutbildningen.

För att anställa lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning och handledning beviljades 115 utbildningsanordnare totalt 80 miljoner euro som en del av programmet Rätt att kunna. 

Med tilläggsfinansieringen kan man anställa nya lärare och handledare samt öka antalet undervisningstimmar för de nuvarande timlärarna. Därtill kan finansieringen användas för att anställa stödpersonal för undervisningen, vilket gör att lärarna i högre grad kan inrikta sin arbetsinsats på själva undervisningen. 

- Det har varit för lite närundervisning inom yrkesutbildningen under de senaste åren och sedan början av vår regeringsperiod har det varit en prioritet för oss att åtgärda situationen genom att rikta pengar till att anställa lärare och annan personal. Ett tillräckligt antal anställda är nödvändigt för att vi ska kunna stödja till exempel ungdomar som precis avslutat den grundläggande utbildningen, invandrare och vuxna med svaga grundläggande färdigheter genom hela studietiden, säger minister Jussi Saramo.

Tidigare har 80 miljoner euro beviljats som tilläggsfinansiering för samma ändamål år 2020 och 20 miljoner euro år 2019. Regeringen har beslutat att rikta totalt 250 miljoner euro till anställning av lärare och handledare under 2019–2022.

För stödåtgärder för yrkesutbildningen som behövs på grund av coronavirusepidemin beviljades sammanlagt 17,5 miljoner euro i tilläggsfinansiering till 96 utbildningsanordnare.

Med tilläggsfinansieringen förebyggs avbrytande av studierna och ökas de studerandes välbefinnande. Med finansieringen jämnar man också ut skillnaderna i kunnandet mellan de studerande och säkerställer yrkeskompetensen hos dem som utexamineras. Avsikten är att stödåtgärderna riktas särskilt till att lindra de problem som de långa perioderna med distansundervisning orsakat samt till att förebygga avbrott i studierna hos studerande som behöver särskilt stöd.

– Man kan inte lära sig klippa hår eller svarva enbart på distans. Coronakrisen har gjort det svårare att förvärva praktiska färdigheter inom yrkesutbildningen och vi är helt ute ur krisen först när den inlärningsskuld som uppkommit har återbetalats i sin helhet. Tilläggsfinansieringen möjliggör till exempel kompletterande undervisning för att förvärva färdigheter som uteblivit, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

Finansieringen grundar sig på den första tilläggsbudgeten för 2021.

Mer information:

  • överdirektör Petri Lempinen, tfn 02953 30180
  • sakkunnig Johannes Peltola, tfn 02953 30292

Mottagare av tilläggsfinansiering
_ _ _ 

Utvecklingsprogrammet Rätt att kunna ingår i verkställigheten av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Programmets mål är att höja kunskapsnivån, stärka jämställdheten och jämlikheten inom utbildningen, minska skillnaderna i inlärning samt att förbättra kvaliteten inom yrkesutbildningen.

Jussi Saramo Utbildning Yrkesutbildning