Hoppa till innehåll

Studiestöd, orken hos studerande och jämlikheten mellan regionerna diskuterades vid regeringens coronainfo för studerande

Statsrådets kommunikationsavdelningUndervisnings- och kulturministeriet
2.3.2021 18.58 | Publicerad på svenska 3.3.2021 kl. 12.36
Pressmeddelande 131
Opetusministeri Jussi Saramo, pääministeri Sanna Marin ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko katsovat tv-monitoria ja kuuntelevat opiskelijan kysymystä.

Tisdagen den 2 mars ordnade regeringen ett informationsmöte för studerande, där unga i studieåldern hade möjlighet att ställa frågor om coronaläget via videolänk. Temat för informationsmötet var pandemins inverkan på studierna och på de studerandes välbefinnande och framtidsutsikter. I informationsmötet deltog statsminister Sanna Marin, undervisningsminister Jussi Saramo och forsknings- och kulturminister Annika Saarikko. Kanslichef Anita Lehikoinen från undervisnings- och kulturministeriet och verksamhetsledare Olavi Sydänmaanlakka från Centralförbundet för mental hälsa deltog via videolänk.

Statsminister Marin tackade i sitt anförande studerande och lärare för deras arbete under exceptionella förhållanden. Statsministern påminde också om vilken betydelse de ungas kompetens har när Finland återhämtar sig från coronakrisen. Undervisningsminister Saramo berättade vid informationsmötet att den gemensamma ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen våren 2021 förlängs på grund av coronaläget. Forsknings- och kulturminister Saarikko betonade att arbetet för att öka antalet nybörjarplatser vid högskolorna bör fortsätta.

Informationsmötet ordnades i samarbete med Yle. Yle samlade in frågor som coronapandemin väckt hos studerande och andra unga. Det kom in över 600 frågor, och de deltagande unga fick ställa de vanligaste vid informationsmötet. De frågade bland annat varför regeringen bestämde att läroanstalterna på andra stadiet ska övergå till distansundervisning, hur ojämlikheten till följd av distansundervisning kommer att beaktas i studentskrivningarna, om de studerande kommer att beviljas höjningar eller flexibilitet i fråga om studiestödet och vad regeringen ämnar göra för att förbättra de studerandes välbefinnande.

Ytterligare information: Heta-Leena Sierilä, kommunikationschef, statsrådets kansli, tfn 040 588 8589