Hoppa till innehåll

Forsknings- och innovationsrådet diskuterade FoUI-verksamhetens roll som ett fundament för konkurrenskraft och betydelsen av evidensbaserad kunskap

Statsrådets kommunikationsavdelningUndervisnings- och kulturministeriet
10.2.2021 15.33 | Publicerad på svenska 11.2.2021 kl. 9.21
Pressmeddelande 78/21

Forsknings- och innovationsrådet under ledning av statsminister Sanna Marin samlades till årets första möte onsdagen den 10 februari.

Rådet behandlade forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhetens (FoUI) roll som ett fundament för konkurrenskraft och betydelsen av evidensbaserad kunskap i samhället i stort. Diskussionen kring temana inleddes med anföranden av arbetslivsprofessor Martti Hetemäki, verkställande direktör Aki Kangasharju, akademiprofessor Kari Alitalo, professor Tomi Mäkelä och verkställande direktör Mikko Myllykoski.

Talarna konstaterade i sina inledande anföranden att en ökad produktivitetstillväxt i Finland förutsätter att forsknings- och utvecklingsverksamheten utökas, att företagen investerar och att arbetsproduktiviteten ökar. Under mötet betonades också vikten av långsiktighet när det gäller att utveckla FoUI-finansieringen och verksamhetsmiljön. Stabiliteten och förutsägbarheten kan förbättras genom att man förbinder sig till FoUI-satsningar mer långsiktigt, över regeringsperioderna. Det är också viktigt att få internationella experter att komma till Finland och hålla dem kvar, att skapa en lockande verksamhetsmiljö, att uppmuntra till tillväxt och att stärka kompetensklustren.

I Finland har vi goda förutsättningar att främja och utnyttja vetenskap i samhället. Det lönar sig att fästa vikt vid hur vi kan få allt fler att intressera sig för vetenskap och livslångt lärande och hur vi kan stärka människors koppling till vetenskapen.

Diskussionen i forsknings- och innovationsrådet hade en stark anknytning till flera åtgärder i den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, som godkändes våren 2020. I färdplanen har regeringen bland annat satt som mål att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till 4 procent av bruttonationalprodukten före 2030. I färdplanen framhävs också betydelsen av kontinuerligt lärande och av ett omfattande nyttiggörande av resurserna och kunnandet i samhället inom FoUI-verksamheten.

Ytterligare information: Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 998, och Erja Heikkinen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 101
 

Tutkimus- ja innovaationeuvosto