Suoritepäätösten valmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää  vuosittain suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien rahoituksesta. Tälle sivulle on koottu tietoa ja aineistoa suoritepäätöksen valmisteluun liittyen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää ennen varainhoitovuoden alkua tehtävällä suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät tulevalle varainhoitovuodelle. Osa tavoitteellisista opiskelijavuosista ja perusrahoituksesta jätetään jaettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä lisäsuorite- ja oikaisupäätöksillä. Varsinaisessa suoritepäätöksessä vahvistetaan myös suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Lisäksi vahvistetaan yksityisille koulutuksen järjestäjille maksettavien arvonlisäverokorvausten euromäärät.

 

Vuoden 2021 suoritepäätöksen valmisteluaineisto

Varainhoitovuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakeminen (VN/22726/2020)

Utlysning av finansiering som beviljas med det egentliga prestationsbeslutet för finansåret 2021 (VN/22726/2020)

Linkki sähköiseen lomakkeeseen:
https://webropol.com/s/suoritepaatos2021

Sähköisen lomakkeen sisältö: Koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosia koskeva ehdotus, harkinnanvaraisen korotuksen hakemus ja muut pyydetyt tiedot vuoden 2021 varsinaisen suoritepäätöksen valmistelua varten

Webinaarin ennakkokysymykset ja vastaukset 6.11.2020

Edellisten suoritepäätösten valmisteluaineistot

Vuoden 2020 suoritepäätös

Varainhoitovuoden 2020 rahoituksen ja vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (OKM/58/592/2019)

Ansökan om finansiering med anslag 2020 och anslag i 2019 års andra tilläggsbudget (OKM/58/592/2018)

Linkki sähköiseen lomakkeeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/6213C45395F53190

Sähköisen lomakkeen sisältö: Koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosia koskeva ehdotus, harkinnanvaraisen korotuksen hakemus ja muut pyydetyt tiedot vuoden 2020 varsinaisen suoritepäätöksen valmistelua varten

Webinaarin ennakkokysymykset ja vastaukset 30.10.2019

Vuoden 2019 suoritepäätös

Varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen pdf 270kB (OKM/31/221/2018)

Ansökan om finansiering som delas ut enligt finansieringen för finansåret 2019 och regeringens andra tilläggsbudget för 2018 pdf 101kB (OKM/31/221/2018)

Lisäohjeistusta koulutuksen järjestäjien esitysten, hakemusten ja muiden tietojen toimittamisesta sekä rahoituksen perusteena käytettävien tietojen tarkistamisesta ja korjaamisesta pdf 403kB (Huom. opiskelijavuosien toteumatietojen toimittamista koskeva ohjeistus on päivitetty 29.10.2018)

Lomake: Koulutuksen järjestäjien esitykset, hakemukset ja opiskelijavuositiedot toimittaminen varainhoitovuoden 2019 suoritepäätöksen valmistelua varten (word)

Liite 1: Koski –järjestelmään tallennettujen tietojen mukaisesti lasketut opiskelijavuositoteumat ajanjaksolta 1.1.-30.9.2018 (xlxs) (päivitetty 31.10.2018)

Liite 2: Rahoituksen laskennassa käytettävät aineistot (xlxs) (päivitetty 12.10.2018)

Liite 3: Vuoden 2019 rahoituksen profiilikertoimella ja tutkintomäärätiedoilla tehty simulointi (xlxs) (päivitetty 17.10.2018)

Liitteen 3 lukuohje pdf 197kB (päivitetty 19.10.2018)

Vuoden 2018 suoritepäätös

Perusrahoituksen tavoitteellisista opiskelijavuosista ja harkinnanvaraisesta korotuksesta päättäminen sekä suoritusrahoituksen laskennassa käytettävien suoritteiden määrän vahvistaminen varainhoitovuodelle 2018 (OKM/30/221/2017)

Beslutsfattande om basfinansieringen för mälinriktade studerandeär, behovsprövad förhöjning av dessa och antalet prestationer vid beräkningen av prestationsfinansieringen för är 2018 (OKM/30/221/2017)

Suoritepäätöksen valmisteluprosessi ja aikataulu varainhoitovuodelle 2018

Lomake: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien esitykset suoritepäätöksellä kohdennettavien opiskelijavuosien määrästä (docx)

Lomake: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraiseksi korotukseksi (docx)

Liitteet 1. Indikaattorit ja opiskelijavuosien jako 2018 (xlsx)

 

 

Tutustu myös