Suoritepäätösten valmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää  vuosittain suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien rahoituksesta. Tälle sivulle on koottu tietoa ja aineistoa suoritepäätöksen valmisteluun liittyen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää ennen varainhoitovuoden alkua tehtävällä suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät tulevalle varainhoitovuodelle. Osa tavoitteellisista opiskelijavuosista ja perusrahoituksesta jätetään jaettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä lisäsuorite- ja oikaisupäätöksillä. Varsinaisessa suoritepäätöksessä vahvistetaan myös suoritusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Lisäksi vahvistetaan yksityisille koulutuksen järjestäjille maksettavien arvonlisäverokorvausten euromäärät.

Vuoden 2019 suoritepäätöksen valmisteluaineisto

Varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (OKM/31/221/2018)

Ansökan om finansiering som delas ut enligt finansieringen för finansåret 2019 och regeringens andra tilläggsbudget för 2018 (OKM/31/221/2018) (pdf)

Lisäohjeistusta koulutuksen järjestäjien esitysten, hakemusten ja muiden tietojen toimittamisesta sekä rahoituksen perusteena käytettävien tietojen tarkistamisesta ja korjaamisesta (pdf) (Huom. opiskelijavuosien toteumatietojen toimittamista koskeva ohjeistus on päivitetty 29.10.2018)

Linkki sähköiseen lomakkeeseen https://link.webropolsurveys.com/S/5C1DC09BD0D5D7CF

Lomake: Koulutuksen järjestäjien esitykset, hakemukset ja opiskelijavuositiedot toimittaminen varainhoitovuoden 2019 suoritepäätöksen valmistelua varten (word)

Linkki sähköiseen lomakkeeseen, jolla voi täydentää opiskelijavuosien toteumatietoja: https://link.webropolsurveys.com/S/CAF9C132D040D10C

Liite 1: Koski –järjestelmään tallennettujen tietojen mukaisesti lasketut opiskelijavuositoteumat ajanjaksolta 1.1.-30.9.2018 (xlxs) (päivitetty 31.10.2018)

Linkki dynaamiseen raporttiin opiskelijavuosien poimintaa varten:
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Koski%20opiskelijavuodet.xlsb
(Raportin ajamalla saa uusimmat järjestelmään päivitetyt tiedot, mutta huom. ei aivan reaaliaikaisesti, vaan kahden vuorokauden viiveellä)

Liite 2: Rahoituksen laskennassa käytettävät aineistot (xlxs) (päivitetty 12.10.2018)

Liite 3: Vuoden 2019 rahoituksen profiilikertoimella ja tutkintomäärätiedoilla tehty simulointi (xlxs) (päivitetty 17.10.2018)

Liitteen 3 lukuohje (pdf) (päivitetty 19.10.2018)

Samassa aikataulussa koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus hakea valmistelussa olevan toisen lisätalousarvion perusteella jaettavaa lisärahoitusta vuodelle 2018. Tarkempaa tietoa tästä hausta löytyy sivulta: www.minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu

Edellisten suoritepäätösten valmisteluaineistot

Vuoden 2018 suoritepäätös:

Perusrahoituksen tavoitteellisista opiskelijavuosista ja harkinnanvaraisesta korotuksesta päättäminen sekä suoritusrahoituksen laskennassa käytettävien suoritteiden määrän vahvistaminen varainhoitovuodelle 2018 (OKM/30/221/2017) (pdf)

Beslutsfattande om basfinansieringen för mälinriktade studerandeär, behovsprövad förhöjning av dessa och antalet prestationer vid beräkningen av prestationsfinansieringen för är 2018 (OKM/30/221/2017) (pdf)

Suoritepäätöksen valmisteluprosessi ja aikataulu varainhoitovuodelle 2018 (pdf)

Lomake: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien esitykset suoritepäätöksellä kohdennettavien opiskelijavuosien määrästä (docx)

Lomake: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien hakemus perusrahoituksen harkinnanvaraiseksi korotukseksi (docx)

Liitteet 1. Indikaattorit ja opiskelijavuosien jako 2018 (xlsx)

 

 

Tutustu myös