Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi100-juhlavuosi

Suomi100 lippuSuomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä – ja yhdessä rakennamme koko vuodeksi 2017 elävän ohjelman yhdessä eri toimijoiden kanssa. Juhlavuosi on avoin kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se vaalii Suomen vahvuuksia, kuten tasa-arvoa ja demokratiaa tarjoamalla suomalaisille ja Suomen ystäville monipuolista ja kansainvälistä ohjelmaa sekä Suomessa että maailmalla.

Juhlavuosi antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, kokea vuosi yhdessä ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen.

Juhlavuoden ohjelma rakennetaan yhdessä

Suomen itsenäisyyttä juhlistetaan vuonna 2017 laajalla ja monipuolisella ohjelmalla. Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on mukana juhlavuodessa monin tavoin. Ministeriön erityisiä juhlavuoden hankkeita ovat:

Keskustakirjasto

Valtio osallistuu yhteensä 30 miljoonalla eurolla Keskustakirjasto-hankkeen rahoitukseen. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti keskustakirjaston rakentamisesta tammikuussa 2015. Peruskivi muurattiin toukokuussa 2016. Harjannostajaiset ovat juhlavuonna 2017. Kirjasto avataan joulukuussa 2018.

Keskustakirjastohanketta johtaa apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Ohjaustyöryhmässä on jäsenenä ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja hänen varajäsenenään rakennusneuvos Liisa Munsterhjelm opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

http://keskustakirjasto.fi/

Suuri Vanhempainilta 18.1.2017

Vanhemmilla on keskeinen rooli koulun muutoksessa. Maailman suurin vanhempainilta on valtakunnallinen tapahtuma, johon jokaisen suomalaisen peruskoulun ja lukion toivotaan osallistuvan. Tapahtumassa esitellään koulujen ajankohtaisia muutoksen haasteita sekä erilaisia innostavia toimintamalleja eri puolilta Suomea ja maailmaa.

Tavoitteena on sitouttaa ja innostaa vanhemmat mukaan koulumaailman muutokseen. Suuri Vanhempainilta tukee tulevaisuuden peruskoulun kehittämistä ja on osa HundrED –hanketta.

http://maailmansuurinvanhempainilta.fi/

HundrED etsii 100 opetusinnovaatioita Suomesta ja 100 maailmalta. HundrED on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017, mutta tavoitteena on jatkaa toimintaa juhlavuoden jälkeen kaikissa maanosissa.

NUORI2017

Nuoriso- ja kasvatusalan suurin ammattilaistapahtuma NUORI2017 järjestetään Tampereella 27.-29.3.2017. Päätapahtumapaikkana toimii Tampere-talo.

NUORI2017 kutsuu kohtaamaan, verkostoitumaan ja käymään yhteiskunnallista keskustelua. Toista kertaa järjestettävän tapahtuman osallistujat ovat kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotyöntekijöitä, työpaja-ammattilaisia, varhaiskasvatuksen ja perhetyöntekijöitä, nuorisotoimenjohtajia, virkamiehiä ja alan tutkimusta tekeviä nuorisotutkijoita - unohtamatta toimialalle opiskelevia. Kolmipäiväinen NUORI2017 on kohtaamispaikka, johon odotetaan 2500 osallistujaa.

NUORI2017 on yksi Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumista ja nuorisotoimialan juhlavuoden päätapahtuma. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden pääteema Yhdessä on myös NUORI2017 -tapahtuman ydinsana. Tapahtuman laaja ohjelmakokonaisuus rakennetaan avoimesti yhdessä eri toimijoiden kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön on mukana yhteistyössä.

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi, Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat, Valtakunnallinen työpajayhdistys ja Nuorisotutkimusseura.  Tapahtuman paikallisia kumppaneita ovat Tampereen kaupungin nuorisopalvelut, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä ja Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta (YKY).

www.nuori2017.fi

Taitaja 2017 Helsinki

Taitaja 2017 Helsinki -tapahtuma valtaa Messukeskuksen 15.–18.5.2017. Nelipäiväinen tapahtuma koostuu ammattitaidon SM-kilpailuista, yläkoululaisten kädentaitokilpailusta ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammattitaitokilpailuista sekä monipuolisesta seminaariohjelmasta ja tapahtumatoreista.

Taitajassa kilpaillaan mitaleista yli viidelläkymmenellä eri ammattialalla, ja kilpailijoita on mukana yli 500. Kilpailualueiden viereen rakennetuilla ”Ole hyvä” -tehtäväpisteillä tapahtumassa vierailevien on mahdollista kokeilla eri ammatteihin liittyviä taitoja ja kokea tekemisen iloa.

Taitaja 2017 Helsinki on Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ammatillisen koulutuksen päätapahtuma, joka nostaa esiin tämän päivän ja tulevaisuuden ammatilliset huippuosaajat ja korostaa yhdessä tekemistä ja vastuullisuutta. Tapahtuman järjestävät Helsingin kaupunki ja Skills Finland ry yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhteistyössä mukana.

Taitaja 2017 -tapahtuman teema on ”Kaupunki kaupungissa”. Helsingin Messukeskukseen rakennetaan kaupunki minikoossa. Yleisöllä on ainutkertainen tilaisuus tutustua eri ammattialoihin ja siihen, miten merkittävä rooli osaamisella on laadukkaiden palvelujen tuottamisessa kaupungissa.

http://taitaja2017.fi/

Tiedefoorumi 2017

Satavuotiaan Suomen itsenäisyyttä juhlitaan myös tiedemaailmassa!

Vuoden 2017 Tiedefoorumi järjestetään 6.6.2017 Turussa. Tiedefoorumi on Suomen Akatemian ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä järjestämä seminaari, jossa keskustellaan tieteen ja tiedepolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä, tutkimuksen edellytyksistä ja tulevaisuudesta.

Suomen juhlavuonna jaetaan myös Suomen tiedepalkinto. Palkinto on merkittävä tunnustus tieteellisestä työstä, joka annetaan Suomessa työskentelevälle tutkijalle tai tutkijaryhmälle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhteistyössä mukana.

www.aka.fi/tiedefoorumi

Peruskoulun tulevaisuuden teesit itsenäisyyden juhlavuodeksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettamassa peruskoulufoorumia kehittämään suomalaista peruskoulua. Peruskoulufoorumin osana toimii kaikkien eduskuntapuolueiden edustajista koottu parlamentaarinen ryhmä, jonka tehtävänä on luoda tulevaisuuden teesit peruskoululle.

Peruskoulufoorumin ja parlamentaarisen ryhmän työt ajoittuvat Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen. Teesit julkistetaan elokuussa 2017 koulujen alkaessa.

Peruskoulufoorumi kokoaa perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahot yhteiseen visiointiin. Eri sidosryhmät, opettajat ja eri alojen asiantuntijat kutsutaan mukaan peruskoulun kehittämistyöhön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät eri puolella maata laajan kierroksen, joka tarjoaa mahdollisuuden keskustella, ideoida ja vahvistaa sitoutumista perusopetuksen tulevaisuuden kehittämiseen.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Visiotyön tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisen vuoteen 2030 mennessä. Visio valmistuu syyskuussa 2017.

Työssä tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja ja -malleja ja arvioidaan niiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta.

Sekä kansallisen että kansainvälisen toimintaympäristön tuomien muutostarpeiden pohjalta arvioidaan suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämistarpeet ja määritellään tulevaisuuden tahtotila.

Visiotyö toteutetaan laajassa ja avoimessa yhteistyössä korkeakoulujen, henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Vision valmistelutyötä tehdään teemaseminaareissa, Vaasassa ja Tampereella järjestettävissä työpajoissa sekä digitaalisena verkkoaivoriihenä. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuuskeskustelu avataan myös kansalaiskeskusteluun.

Paavo Nurmi Games ja Festival

Suomen Itsenäisyyden juhlavuoden innoittamana Paavo Nurmi Festival esittelee näkyvästi tarinan Suomen 100 vuotta ja Paavo Nurmi. Juhlavuoden kansainvälinen kärkitapahtuma on yleisurheilun Paavo Nurmi Games, jotka järjestetään Turussa 13.6.2016. Paavo Nurmi Games (PNG) on osa Paavo Nurmi Festivalia.  Paavo Nurmen stadionilla järjestettävä kisatapahtuma kuuluu kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) korkeatasoiseen World Challenge -kilpailusarjaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhteistyössä mukana.

Suomi-palkinnot 2017 jaetaan Vuosisadan Kulttuurigaalassa

Vuoden 2017 Suomi-palkinnot jaetaan Vuosisadan Kulttuurigaalassa Turussa 18.10.2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain Suomi-palkintoja tunnustuksena merkittävästä taiteellisesta urasta, huomattavasta taiteellisesta saavutuksesta tai lupaavan läpimurron tehneelle nuorelle taiteilijalle tai taiteilijaryhmälle.

Kansallinen liikuntafoorumi

Viidettä kertaa järjestettävä Kansallinen liikuntafoorumi suuntaa 30.–31.10.2017 Lahteen ja Sibeliustaloon. Suomi 100 -juhlavuoden teemaan kuuluen foorumissa kuvataan liikunnan ja urheilun suuri kuva läpi vuosikymmenten.  Suomea ja sen palvelurakenteita uudistetaan historiallisella tavalla. Liikuntafoorumin teemana on: Kuinka rakentaa liikunnalla ja urheilulla terveyttä, hyvää oloa ja elinvoimaisuutta suomalaiseen arkeen, tulevaisuuden kuntiin ja maakuntiin.

Foorumin tarkempi ohjelma julkistetaan syksyllä. Kansallisen liikuntafoorumin järjestävät yhteistyössä valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, Yleisradio Oy, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea.

Talvisodan kansallisen muistomerkin paljastustilaisuus

Talvisodan kansallinen muistomerkki paljastetaan Kasarmitorilla Helsingissä 30.11.2017. Muistomerkki on kuvanveistäjä Pekka Kauhasen suunnittelema. Tilaisuuden järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Talvisodan muistomerkkitoimikunta.

Sivistys 100 juhlaseminaari 4.12.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää 100-vuotiaan Suomen kunniaksi korkean tason seminaarin sivistyksen merkityksestä historiassamme ja etenkin tulevaisuudessa. Ohjelma on kohottava ja kiinnostava. Se edustaa sivistyksen koko kirjoa – varhaiskasvatuksesta koulutukseen, tieteeseen, taiteeseen ja kulttuuriin sekä liikuntaan ja nuorisotyöhön.

Liikunnan Suomi 100 tasa-arvoteot & Sinivalkoiset Piikkarit -palkinto

Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu itsenäisyyden juhlavuoden 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen. Liikunnan Suomi 100 tasa-arvoteoissa erityisesti edistettävänä teemana on naisjohtajuus ja -valmennus. Hankkeeseen hyväksyttävä liikunnan tasa-arvoteko on konkreettinen ja uusi toimenpide, joka lisää sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista tai parantaa naisten asemaa liikunnan ja urheilun johtamisessa ja valmennuksessa.

Parhaimmat teot palkitaan Piikkarit–Suomi 100 -juhlatilaisuudessa joulukuussa 2017 itsenäisyyden juhlavuoden Sinivalkoiset Piikkarit -palkinnolla. Palkinnon saaja valitaan niiden liikunnan ja urheilun tasa-arvotekojen joukosta, jotka on ilmoitettu 31.10.2017 mennessä 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Sinivalkoiset Piikkarit -palkinnon yhteistyössä Suomen Olympiakomitean ja Suomen Paralympiakomitean kanssa.

100 tasa-arvotekoa 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön juhlaohjelma tarkentuu ja täydentyy vuoden aikana.

 

Muualla verkossa

#finland100

suomifinland100.fi