Suomen mallin avustushaku

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee harrastamisen Suomen mallin toteuttamista avustuksilla.  Avustusta haetaan aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa.

Harrastusten tulee toteuttaa lasten ja nuorten harrastustoiveita ja käynnistyä viimeistää syyskuussa. Kunnat voivat lasten kuulemisessa hyödyntää mm. Koululaiskyselyn 2020 tuloksia sekä lasten ja nuorten avovastauksia. Harrastustoiminnan tulee olla pääsääntöisesti viikoittaista ja jatkuvaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut kuntien avuksi yhteystietolistan valtakunnallisista ja alueellisista harrastustoiminnan järjestäjistä. Listan tarkoituksena on auttaa kuntia yhteistyökumppaneiden ja ammattitaitoisten ohjaajien löytämisessä harrastuksiin, joita lapset ja nuoret ovat toivoneet. Listassa on samat harrastukset kuin Koululaiskyselyssä 2020. Listaa päivitetään ja täydennetään säännöllisesti.

Pilotista saatujen kokemusten perusteella hakuehtoja on tarkistettu ja avustusta voi hakea myös kohtuullisiin kuljetuskustannuksiin, silloin kun lasten ja nuorten toivomaa harrastusta ei voida järjestää koulun tiloissa. Harrastamisen Suomen mallin pilotti on käynnistynyt tänä vuonna 117 kunnassa ja 1 100 koulussa. Harrastamaan on päässyt jo 232 000 koululaista.

Webinaareja avustushausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kunnille suunnatun webinaarin Suomen mallin avustushausta sekä lasten ja nuorten kuulemisesta  8.10. 2020.

17.2.2021 järjestettiin webinaari, jonka aiheena olivat kokemukset Suomen mallin pilotista ja eväät kevään hakuun.

Lisätietoja

Iina Berden, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069