Sopimuslisenssijärjestöt ja niiden hyväksyminen

Sopimuslisenssijärjestelmä mahdollistaa sen, että tekijänoikeusjärjestö voi myöntää käyttölupia muidenkin kuin edustamiensa tekijöiden puolesta. Sopimuslisenssijärjestelmä helpottaa käyttölupien hankkimista keskitetysti.

Sopimuslisenssijärjestelmä pohjautuu kollektiivisiin neuvotteluihin ja sopimuksiin ja siitä säädetään tekijänoikeuslaissa.  Sopimuslisenssijärjestönä toimiminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksyntää. Ministeriö hyväksyy järjestön hakemuksesta ja enintään viiden vuoden määräajaksi.

Järjestöt voivat toimia sopimuslisenssijärjestönä seuraavissa tapauksissa:

 • Valokopiointi (13 §): kappaleen valmistaminen
 • Sisäinen tiedotuskäyttö (13 a §): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
 • Opetustoiminta ja tieteellinen tutkimus (14 §): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
 • Arkistot, kirjastot, museot (16 d §): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
 • Kokoelmaan sisältyvä taideteos (25 a §): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
 • Lähettäminen radiossa ja televisiossa  (25 f §)
 • Lähetystekninen tallentaminen (25 f §): kappaleen valmistaminen
 • Arkistoidun ohjelman uudelleen käyttäminen (25 g §:n 1 mom.): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen
 • Lehteen sisältyvän teoksen uudelleen käyttäminen (25 g §:n 2 mom.): kappaleen valmistaminen ja yleisölle välittäminen   
 • Edelleen lähettäminen (25 h §)
 • Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelu (25 l §)

Tekijällä tai muulla oikeudenhaltijalla, jota sopimuslisenssijärjestö ei suoraan edusta, on oikeus kieltää teoksen tai muun suojatun aineiston käyttö. Oikeudenhaltija ei kuitenkaan voi kieltää valokopiointia eikä edelleen lähettämistä.

Voimassa olevat hyväksymispäätökset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt tekijänoikeuksien yhteishallinnointijärjestöjä toimimaan sopimuslisenssijärjestöinä seuraavasti:

Valokopiointi (13 §): Kopiosto 2017-2021
Sisäinen tiedotuskäyttö (13 a §): Kopiosto 2015-2019
Opetustallennus (14 §): Kopiosto - televisio- ja radio-ohjelmiin sisältyvät teokset ja muut aineistot ja niiden oikeudenhaltijat, pois lukien av-tuottajien ja lähettäjäyritysten oikeudet 2013-2017
  Tuotos - televisio-ohjelmat, av-tuottajien oikeudet 2013-2017
  Gramex - äänitallenteet ja niille tallennetut esitykset, pois lukien televisio- tai radio-ohjelmiin sisältyvät 2017-2021
Digitaalinen opetuskäyttö (14 §): Kopiosto hyväksymisen alaan kuuluvat teoslajit lueteltu hyväksymispäätöksessä 2017-2021
Arkistot, kirjastot, museot (16 d §): Sanasto - kirjalliset teokset (Muut kuin Kopioston hyväksymisen piiriin kuuluvat 2017-2021
  Kopiosto - aikakautisiin julkaisuihin ja pienpainatteisiin sisältyvät kirjalliset teokset (esim. kartat ja muut selvittävät piirustukset), kuvataiteen muut teokset ja valokuvat 2017-2021
  Kuvasto - kuvataiteen teokset ja Kuvaston edustamien valokuvataiteen oikeudenhaltijaryhmien teokset 2017-2021
  Kopiosto - muut teosvalokuvat ja tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaiset valokuvat 2017-2021
  Kopiosto - radiossa ja televisiossa lähetetyt teokset ja niiden oikeudenhaltijat, pois lukien av-tuottajien ja lähettäjäyritysten oikeudet 2017-2021
  Tuotos - televisiossa lähetetyt av-teokset, av-tuottajien oikeudet 2017-2021
Kokoelmaan sisältyvä taideteos (25 a §): Kuvasto 2017-2021
Lähettäminen radiossa ja televisiossa (25 f §): Teosto - sävellysteokset 2014-2018
  Sanasto - kirjalliset teokset 2014-2018
  Kuvasto - kuvataiteen teokset 2017-2021
Lähetystekninen tallentaminen (25 f §) Teosto - sävellysteokset 2014-2018
  Sanasto - kirjalliset teokset 2014-2018
  Gramex - äänitallenteille tallennetut esitykset ja äänitallenteet 2014-2018
  Kuvasto - kuvataiteen teokset 2017-2021
Lähettäjäyrityksen arkistossa olevaan televisio- tai radio-ohjelmaan sisältyvän teoksen uudelleen käyttäminen (25 g §:n 1 mom.):

Sanasto - kirjalliset teokset

2016-2020
  Teosto - sävellysteokset 2016-2020
  Kopiosto ja Tuotos - av-teokset 2017-2021
Lähettäjäyrityksen arkistossa olevaan televisio- tai radio-ohjelmaan sisältyvän sävellysteoksen uudelleen käyttäminen (25 g §:n 1 mom.): Teosto 2016-2020
Lehteen sisältyvän teoksen uudelleen käyttäminen (25 g §:n 2 mom.): Kopiosto 2015-2019
Edelleen lähettäminen (25 h §): Kopiosto ja Teosto. Kopiostolla on neuvotteluvelvollisuus Tuotoksen kanssa. 2017-2018
Televisio-ohjelmien verkkotallennuspalvelu (25 l §): Teosto - sävellysteokset 2015-2019
  Gramex - äänitallenteille tallennetut esitykset ja äänitallenteet 2015-2019
  Tuotos – lähettäjäyritysten ulkopuolisten av-tuottajien oikeudet 2015-2019
  Kopiosto - muut kuin edellä mainitut pois lukien lähettäjäyritysten ja niille siirtyneet oikeudet 2015-2019

 

Valmistelussa olevat päätökset

Lisätietoja

Jorma Waldén, johtaja 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330338   etunimi.sukunimi@minedu.fi