Seuraa ja osallistu

Uusi lukio tehdään yhdessä, kaikkien näkemykset ovat tervetulleita. Tällä sivulla kerrotaan miten ja missä vaiheessa valmisteluun voi osallistua. Sivulle kootaan myös tilaisuuksien tallenteet ja muut materiaalit. Seuraa ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #uusilukio 

Selvitys lukion nykytilasta ja kehittämistarpeista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut selvityksen lukioiden nykytilasta ja kehittämistarpeista. Selvitys kokoaa koosteena yhteen olemassa olevien, lukiokoulutusta koskevien tutkimusten, selvitysten ja raporttien tuloksia.

Medialle 22. marraskuuta 2017 pidetyn taustatilaisuuden esitysmateriaalit

Lausuntokierros

Ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi lukiolaiksi oli keväällä 2018 laajalla lausuntokierroksella ja sidosryhmät saivat kertoa virallisen näkemyksensä uudistukseen. Lausuntopalaute kootaan lausuntoyhteenvedoksi. Lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelyssä ennen sen viemistä valtioneuvoston istuntoon ja eduskunnalle.

Verkkoaivoriihi

Millainen on #uusilukio? Lukion uudistaminen on yhteinen asia. Kaikkia lukion kehittämisestä kiinnostuneita pyydettiin kertomaan ajatuksia lukion uudistamisesta ja arvioimaan jo esitettyjä näkemyksiä kaikille avoimessa verkkoaivoriihessä. Kiitos kaikille aivoriiheen osallistuneille!

Uusi lukio -kiertue

Lukiota uudistavat ministeriön ja Opetushallituksen asiantuntijat kiersivät syksyllä 2017 Suomea ja keräsivät ajatuksia siitä, miten lukiota tulisi uudistaa. Tampereella järjestettiin kaksi tilaisuutta, joista toinen erityisesti ruotsinkielisille lukiotoimijoille.

Tilaisuuksissa esitetty materiaali koskien korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistusta on ladattavissa tästä.

Muut tilaisuudet

Pyöreän pöydän keskustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus kutsuivat keskeiset sidosryhmät kahteen pyöreän pöydän keskusteluun. Ensimmäinen keskustelu pidettiin 31.8. 2017. Tilaisuuden videotallenne löytyy sivulta. Toinen keskustelu pidettiin 22.11.2017.

Lukiohackathon

Lukiolaisten ääni kuuluviin! Suomen Lukiolaisten Liitto järjesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa lukiohackathonin 9.11.2017.

 

#uusilukio

youtube

youtube

Lisätietoja

Tiina Silander, projektipäällikkö 
OKM, Lukiouudistuksen yksikkö 0295330188   etunimi.sukunimi@minedu.fi